مناسبت ها

 

نشریه شمس

سال پانزدهم، شماره 114، تیر 97، 150 صفحه
 

نرم افزار

دریافت نسخه اندروید
 

جستجو


 

کانال روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان


اخبار کوتاه ساختمان
...سایر

پرسش و پاسخ

  • بیمه اعضای نظام مهندسی چگونه است؟
    پاسخ : اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه داراي پروانه رسمي از وزارت راه و شهرساز ي بوده و از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان به اين صندوق معرفي شوند، مي توانند از مزاياي بيمه تامين اجتماعي بهره مند شوند.
  • نحوه اشتراک ماهنامه شمس
    پاسخ : علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .