معماری : جلسه هماهنگی كنترل نقشه های معماری

نسخه چاپی  ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ -  ۱۲:۰۵ تعداد بازدید: 7370

 بنام معمار هستي

جلسه هماهنگي كنترل نقشه هاي معماري
با فراهم شدن مقدمات امردر انجام كنترل نقشه هاي معماري ، بمنظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در چگونگي انجام كار ، جلسه ويژه اي باحضور داوطلبان كنترل نقشه ها معماري در محل سازمان برگزار گرديد .
گروه تخصصي معماري از طريق ارسال پرسشنامه براي تمامي مهندسين معمار پايه هاي يك و دو درخواست نمود تا كسانيكه علاقه مند به همكاري در اين رابطه ميباشند ، اعلام آمادگي نمايند .
گروهي از همكاراني كه با تكميل فرم مربوطه اعلام آمادگي نموده بودند ، در جلسه شركت داشتند .
ضمن بحث و گفتگو هاي مختلف در مورد موضوعات مربوطه ، نقطه نظرهاي گروه تخصصي معماري در روابط مختلف ارائه گرديد . و توضيحات بشرح زير عنوان شد :
        - كار كنترل نقشه ها تنها بلحاظ ضوابط ترسيم انجام ميشود .
        - ضوابط مربوطه فوق بصورت مدون توسط كارگروه فني - مهندسي تهيه شده و جهت استفاده در اختيار همكاران از طريق سايت سازمان قرار دارد .
        - مواردي كه بايستي در امر تهيه نقشه هاي معماري رعايت شود و منطبق با مقررات ملي ميباشد ، از طريق فرم چك ليست مربوطه روي سايت سازمان قرار دارد .
هدف اصلي از كنترل نقشه هاي معماري ، اجراي تكليف اعمال شده در مقررات ملي ساختمان كشور و سعي در ارتقاء كيفيت نقشه هاي معماري ميباشد .
همكاران محترم كنترل كننده نقشه ها در جهت تحقق اين امر فعاليت نموده و در نهايت علاقمندي همه گونه همكاري و مساعدت را با مهندسين معمار خواهند داشت .
در جلسه سركار خانم مهندس كوهـزاد و آقاي مهندس اكـبر ربانيــفرد ، رئيس گروه تخصصي معماري حضور داشتند .
 
                                              با آرزوي توفيق و روزهاي بهترحرفه مقدس مهندسي

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :