اجلاس بیست و یکم وگزارش عملکرد گروه تخصصی ترافیک

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ -  ۲۰:۵۵ تعداد بازدید: 283

جلسه گروه تخصصی ترافیک ویژه اجلاس بیست ویکم درشورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد 

«قربانعلی نادریان» مسـئول گروه ها وکمیسیون های شورای مرکزی درباره اینجلسه گفت: دراین نشست دکتر«یوسف ساجد» دبیرگروه ترافیک گزارشی ازعملکرد سالیانه گروه تخصصی ارائه داد.

 نهایی کردن پیش نویس مبحث 22،تشکیل کارگاه تخصصی الزامات ترافیکی ساختمان ها درحاشیه هفدهمین کنفرانس حمل ونقلو ترافیک، بحث درباره برگزاری دوره های تمدید وارتقاء پروانه نظام مهندسی دررشته ترافیک ازجمله موارد گزارش ارائه شده ازسوی دبیرگروه بود .درادامه این نشست نمایندگان استان ها نیزبه صورت جداگانه عملکرد حوزه مسئولیت خود درهراستان استان خود اشاره کردند ودرنهایت بندهای مصوب درگروه تخصصی ترافیک تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ به عنوان پیشنهاد برای قطعنامه اجلاس بیست ویک قرائت شد ودرتکمیل آن ازحاضران نظرخواهی به عمل آمد.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :