بررسی پیش نویس نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمان ها در گروه تخصصی معماری

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ -  ۱۴:۰۳ تعداد بازدید: 1339

در جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی پیش نویس نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمان ها بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، براساس مذاکرات این نشست طرح های معماری و شهرسازی با محوریت موضوعاتی چون زیباشناسی محیط و معماری، هماهنگی نمای بیرونی ساختمان ها و بستر قرارگیری آن و نیز نحوه اجرا و تطابق با متغیرهای محیط زیستی باید توسط صاحب نظران معماری و طراحان شهری کنترل شوند.
دکتر نصر رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تکمیل این خبر اظهار داشت، به منظور کنترل،  نظارت و مدیریت سیما و منظر شهری  نیاز به تدوین اسناد فرا دستی احساس می شود که بر اساس آنها طرح ها ساماندهی وهدایت شوند.
به گفته وی در پیش نویس نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمان ها که در این گروه تخصصی در حال بررسی است علاوه بر الزامات عمومی به مواردی چون ضوابط ابنیه واقع در محدوده های تاریخی، پیش آمدگی ها و بازشوها در نمای ساختمان و نورپردازی پرداخته شده است. در این نظام نامه ساختار اجرایی و نکات فنی مربوط به آن مطرح و فرایند بررسی طر نمای ساختمان تشریح شده است.
اقدامات، الزامات و توصیه های لازم برای هریک از عناصر فرم و شکل، رنگ و مصالح، عناصر تاسیساتی و سایر ملحقات از جمله محورهای مذاکرات گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در بررسی پیش نویس نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمان هاست.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :