بررسی شرح خدمات پدافند غیرعامل در شهرسازی در گروه تخصصی شهر سازی

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ -  ۱۶:۲۱ تعداد بازدید: 171

گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با هدف بررسی شرح خدمات پدافند غیرعامل در شهرسازیتشکیل جلسه داد.
به دعوت شورای مرکزی جلسه گروه شهرسازی با حضور اعضا در تاریخ 97/10/11 در محل اتاق جلسات شورای مرکزی تشکیل شد و در ابتدا دکتر حق جو گزارشی از شرح خدمات مطالعات پدافندغیرعامل شهری که از سوی شورای عالی شهرسازی برای طرح های جامع قابل تهدید می باشد ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، تحلیل ساختار کالبدی-تحلیل کانون ها و جریان های فضایی- موقعیت جغرافیایی شهر از مناظر پدافند غیر عامل –جغرافیای انسانی شهر و پدافند غیرعامل-ساختار مدیریت شهری از نگاه پدافند غیرعامل-مسئولین و مراکز سیاستگذاری –اولویت بندی سطوح شهری و بررسی حوزه های همپوشانی شرح خدمات فوق الذکر با شرح خدمات مهندسین شهرسازی مربوط به گزارش های طرح های انطباق شهرسازی ساختمان ها ارائه شد.
در ادامه جلسه مهندس وثیق نیا گزارشی از وضعیت شهرسازی در سازمان نظام مهندسی و قانون آیین نامه های اجرائی را ارائه داد.سپس وضعیت شهرسازی و مهندسین شهرسازی در کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از سوی اعضا گروه تخصصی شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.از جمله این مباحث صلاحیت مهندسین شهرساز و تداخل آن با صلاحیت و تخصص سایر گروه ها و تخصص ها بود. در ادامه جلسه مهندس قاسمی  معاون مدیرکل راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور در جلسه حاضر و در خصوص  الزام استفاده از مهندسین شهرساز در اظهار نظرهای کارشناسی در مرکز کارشناسان رسمی و کانون کارشناسان مباحثی را مطرح نمود و قول هرگونه همکاری و مساعدت با شهرسازان را داد.
در پایان دکتر یزدانی پیرامون صلاحیت کارشناسان شهرساز در کانون کارشناسان مطالبی را مطرح و مقرر گردید:
1-برای جلسه آینده از آقای کریمی از سازمان پدافند غیرعامل کشور دعوت بعمل آید تا در جلسه شرکت کنند.
2-کمیته ای جلسه پیگیری مباحث مربوط به صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل و در هفته آینده موضوع را پیگیری نماید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :