برگزاری نخستین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در سال جدید

نسخه چاپی  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ -  ۱۰:۰۰ تعداد بازدید: 318

برگزاری نخستین جلسه گروه  تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در سال جدید 

گروه تخصصی شهرسازی در نخستین نشست خود در سال جاری که در محل شورای مرکزی تشکیل شد، گزارش دکتر یزدانی را در مورد جلسه کارگروه آموزش گروه شهرسازی که در دفتر  مقرارت ملی ساختمان تشکیل شده استماع کرد و پس از بحث و تبادل نظر و دوره های پیشنهادی مورد تأیید گروه قرار گرفت.
همچنین بیانیه گروه  در خصوص مسائل سیل اخیر با انجام اصلاحات پیشنهادی اعضا توسط دکتر صنیع زاده تهیه و ارائه می شود.
این گزارش حاکیست در نشست مشترک جمعی از اعضای گروه شهرسازی شورای مرکزی با خانم مهندس فرزانه  صادق مالو اجرد، معاون محترم  شهر سازی  و معماری وزارت راه و شهرسازی آقایان دکتر/- مهندس وثیق نیا- یزدانی- صنیع زاده- حق جو- البرزنیا و وظیفه شناس و خانم دکتر امکچی به بیان دیدگاه های خود در زمینه رعایت مسائل شهرسازی در جانمایی ها و طراحی های ساختمان ها پرداختند و در ادامه پس از استماع   نقطه نظرات خانم مهندس صادق مالواجرد معاون شهرسازی  و  معماری در مورد نظارت شهرسازی بر طرح های توسعه شهری مقرر گردید جلسات استمرار داشته و دو هفته دیگر در همین مکان برگزار شود.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :