مناسبت ها

 

نشریه شمس

سال پانزدهم، شماره 114، تیر 97، 150 صفحه
 

نرم افزار

دریافت نسخه اندروید
 

جستجو


 

کانال روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان


اخبار کوتاه ساختمان
...سایر

ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ -  ۰۹:۳۳ تعداد بازدید: 499

ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دکتر مازيار حسيني در نامه اي به مديران كل راه و شهرسازي استان‌ها، اصلاحیۀ شیوه‌نامۀ تبصرۀ 2 مادۀ 24 آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ كرد.
در اين نامه خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، با اشاره به موافقت وزير راه و شهرسازي تصريح شده است: از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفي مهندسان ناظر به شهرداري‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، بر اساس این ابلاغیه سازمان‌هاي نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاري یك کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آنها می‌باشند. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاري کارهاي بعدي به همين ترتیب می‌بایست انجام‌ پذیرد.
همچنین به جهت اطمینان از صحت نحوۀ ارجاع‌ كار و رعایت اصول عدالت و شفافيت، کليه سازمان‌هاي نظام مهندسی ساختمان استان‌هاي کشور می‌بایست از تاریخ این ابلاغ حداکثر ظرف مدت سه ماه کليۀ فرآیند ارجاع را از طریق نصب یك نرم‌افزار واحد که توسط شوراي مرکزي سازمان تهیۀ و به تأیید دفتر توسعۀ مهندسی ساختمان این معاونت می‌رسد، به انجام‌ رسانند.
به این ترتیب تا زمان عملیاتی شدن نرم افزار واحد موضوع بند3 فوق الذکر، سازمان‌هاي نظام‌مهندسی ساختمان استانها موظف خواهند بود فایل گزارش کارهاي ارجاع شده به مهندسان را به صورت ماهانه به اداره کل راه و شهرسازي استانها ارسال نمایند.
در ابلاغيه تصريح شده است: هرگونه ارجاع کار به شیوه‌اي غیر از روش‌هاي مندرج در این ابلاغیه ممنوع و موجب ضمان می‌باشد ‌و نظارت بر حسن اجراي این بخشنامه برعهدۀ ادارات کل راه وشهرسازي استانها است.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :