طراحی سامانه خدمات رفاهی مهندسان عضو سازمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ -  ۰۰:۰۵ تعداد بازدید: 271

طراحی سامانه خدمات رفاهی مهندسان عضو سازمان

 کلیه خدمات رفاهی مورد نیاز جامعه مهندسی در چارچوب یک سامانه در دسترس قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در جلسه ای که با حضور مهندس رجبی رئیس هیئت امنای صندوق مشترک و اعضای هیئت امنای این صندوق با تنی چند از صاحب نظران تشکیل شد، انتظارات و نحوه عملکرد نرم افزار مجموعه خدمات رفاهی مورد نیاز جامعه مهندسی به بحث و بررسی گذاشته شد .
مهندس اسماعیلیان مدیر عامل صندوق مشترک سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور، در گزارش خود گفت:  خدمات رفاهی مورد نیاز جامعه مهندسی که به طور مشخص می توان از سبد بیمه ای مورد نیاز مهندسان نام برد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.بیمه های مورد نیاز  مهندسان شامل بیمه های عمومی همچون بیمه تکمیل درمان ، بیمه های ثالث خودرو،بیمه نامه های عمر و... و نیز بیمه نامه های تخصصی مرتبط با مسئولیت حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از جمله بیمه نامه های مسولیت مهندسین طراح،ناظر و مجری میباشد . 
به گفته وی، طراحی سامانه خدمات رفاهی مورد نیاز جامعه مهندسی در ماه های اخیر در مرکز توجه صندوق مشترک قرار گرفته و با انجام شناسایی و دعوت از شرکت های توانمند بمنظور راه اندازی سامانه توسط کمیته ای به همین منظور انجام شده است.
 در جلسه ای که در محل شورای مرکزی برگزار شد یکی از این شرکت ها به ارائه نظرات و امکانات مورد نظر خود پرداخت و در جمع بندی این نشست مهندس رجبی  ریاست هییت امنای صندوق اعلام نمود با اعمال  نظرات مطرح شده در جلسه، سامانه مورد نظر علاوه بر دارا بودن کلیه خدمات رفاهی مورد نیاز جامعه مهندسی باید دارای ویژگیهای اختصاصی برای جامعه مهندسی از جمله بخش ثبت کارنامه حرفه ای اعضا باشد تا بدین شکل وجه تمایزی با سامانه های موجود داشته باشد در پایان مقرر گردید موضوع پس از جمع بندی و اعمال نظرات اعضای جلسه توسط مجری طرح به  جلسه بعدی ارائه و مورد  بررسی تکمیلی قرار گیرد.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :