بازگشت وظایف مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از شهرداری به سازمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ -  ۲۰:۲۰ تعداد بازدید: 138

بازگشت وظایف مسئولیت های  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از شهرداری به سازمان

هیات رییسه و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با معاون معماری و شهرسازی  و مسئولان شهرداری شیراز در خصوص گردش کار بازگشت وظایف و مسئولیت های سازمان نظام مهندسی از شهرداری به سازمان و امور مربوط به مجریان ذیصلاح به رایزنی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ، جلسه مشترک هیات رئیسه سازمان و مسئولین شهرداری شیراز در خصوص گردش کار بازگشت وظایف و مسئولیت های سازمان نظام مهندسی از شهرداری به سازمان و امور مربوط به مجریان ذیصلاح در سالن هیات مدیره سازمان برگزار  و در خصوص سیستم ارجاع نظارت  مقرر شد شهرداری شیراز پیشنهادهای مربوط به برنامه زمانبندی  بازگشت وظایف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی را ارائه نماید تا در جلسه هیات مدیره سازمان مطرح و تصمیم لازم اخذ گردد.
همچنین در رابطه با مسأله سازندگان ذیصلاح ( مجریان ) مقرر گردید پیشنهادهای شهرداری شیراز  مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شود.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :