طاهره نصر

نسخه چاپی  ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ -  ۱۱:۳۱ تعداد بازدید: 1761سوابق تحصیلی:

§ كارشناسي ارشد  معماری- دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (1382)

§ دكتري شهرسازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1392)            


سوابق شغلی و حرفه ای:

§ رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سال 1395- 1398.

§ نایب رئیس کمیسیون انرژی گروه تخصصی معماری  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سال 1395-1398.

§ رئیس کارگروه تدوین شرح خدمات مهندسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال1396.

§ مجری طرح پژوهشی تبیین شیوه های مؤثر پدافند غیرعامل در شهرسازی و معماری با تأکید بر شهر شیراز، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس سال 1395- 1396.

§ مجری طرح پژوهشی بررسی مؤلفه های مؤثر در شکل شهر؛ موردکاوی: بررسی چهره شهر جدید صدرا، شهرداری صدرا سال 1395- 1396.

§ مجری طرح پژوهشی سنجش «پدافند غیرعامل»در معماری بناها و فضاهای عمومی شهر جدید صدرا، شهرداری صدرا سال 1395 تا 1396.

§ مجری طرح پژوهشی گونه شناسی معماری مساجد معاصر شیراز- بررسی عناصر معماری و آرایه های معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی شیراز سال 1387-    1388.

§ همکار طرح پژوهشی نقش مسجد معاصر در شهرسازي امروز شيراز، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سال 1387-1388.

§ همکار طرح پژوهشی بررسی استانداردهای فضایی دانشکده هنر و معماری پردیس دانشگاه آزاد شیراز سال 1388-1389.

§ عضو کمیته علمی نخستین همایش بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شورای جهانی انرژی، تهران در سال 1397.        

§ عضو کمیته علمی دومین همایش ملی مسکن ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1396.     

§ عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، دانشگاه شیراز در سال 1395.       

§ عضو کمیته علمی همایش ملی پژوهش های کاربردی و فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تفت در سال 1395.       

§ عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، شیراز در سال 1395.

§ عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی هدف معماری، دانشگاه علم و صنعت تهران و مؤسسه علمی آموزشی خوارزمی شیراز در سال 1395.         

§ عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست، شیراز در سال 1395.

§ عضو کمیته علمی همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای در سال 1395.        

§ دبیر علمی اولین همایش ملی معماری ایرانی اسلامی (سیمای دیروز، چشم انداز فردا)، سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و شهرداری شیراز در سال 1394.     

§ عضو کمیته داوران اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز در سل1394.     

§ عضو کمیته علمی و داور همایش بین المللی شهر پایا در سال1393.    

§ عضو کمیته علمی همایش ملی عناصر زیباسازی شهری، شهرداری شیراز در سال1392.        

§ عضو هیأت داوران اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال1391.

§ عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مسکن ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال1390.       

§ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال1382.


تالیف و ترجمه:

§ مولف کتاب "هویت کالبدی شهر،مفاهیم و نظریات" انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال 1395.

§ مولف کتاب "تجلی حکمت در باغ ایرانی"  انتشارات نوید چاپ اول 1389-چاپ دوم 1394.

§ مولف کتاب "جستاری در شهرسازی و معماری زندیه" انتشارات نوید چاپ اول 1387- چاپ دوم 1394.

§ مولف کتاب "از هنر و هنراسلامی" انتشارات نوید سال 1386.

§ مولف کتاب "معماری و شهرسازی شیراز در دوره پهلوی" انتشارات روزنه کار1383.


جوایز و افتخارات:

§ چهره ماندگار و بانوی موفق حوزه معماری و شهرسازی کشور و وزارت راه و شهرسازی و  برنده دومین دوره جایزه کشوری دادمان در سال 1396.

§ برنده رتبه ویژه کشوری پنجمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی برای کتاب (هویت کالبدی شهر، مفاهیم و نظریات)، انجمن مفاخر معماری ایران در سال ۱۳۹۸.

§ مولف کتاب برتر معماری و شهرسازی در پنجمین جشنواره ملی فرهیختگان در سال 1396.

§ تقدیر ملی به عنوان فعال و پیشرو در زمینه مدیریت مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین تقویت و ترویج فرهنگ مصرف بهینه و بهبود کارآمدی انرژی در کشور، کمیته ملی انرژی ایران و با همکاری شورای جهانی انرژی در سال 1397.

§ تقدیر ملی به عنوان پژوهشگر برترسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 1392.

§ پژوهشگر تقدیر شده از سوی نیروی انتظامی استان فارس در سال 1398 و 1396.

§ تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در سال1396.

§ تقدیر به عنوان مهندس برگزیده شیراز درشورای اسلامی شهر شیراز در سال1394.

§ تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي منطقه یک کشور در سال 1391 و 1389 و 1388.

§ مهندس برگزیده استان فارس در شاخه آموزش و پژوهش، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در سال 1386.

§ تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي شيراز در سال های 1394، 1393، 1391، 1390، 1388، 1387،  1386، 1385

§ تقدیر به عنوان رتبه اول فارغ التحصیلان دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران در سال1392.

آدرس ایمیل:  nasr.soha@gmail.comنظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :