سيد مسعود موسوي

نسخه چاپی  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ -  ۱۱:۳۲ تعداد بازدید: 924
سوابق تحصیلی:

-         كارشناسي عمران- عمران- دانشگاه گیلان (1378).   

-         كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي- دانشگاه شهيد بهشتي (1382).

-       دكتري شهرسازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1397).                  

 

سوابق شغلی و حرفه ای:

-         عضو هيات علمي گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن- شفت از سال 1382تا 1399.

-         عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گيلان ازسال1391 تا 1399.

-         عضو کانون کارشناسان رسمي دادگستری استان گيلان از سال 1387 تا 1398.

-         مديرعامل شرکت مهندسين مشاور شار تدبير پژوه از سال 1384 تا 1397.

-         مشاور کمیسیون عمران شوراي اسلامی شهر رشت از سال 1390 تا 1396 و 1391 تا 1398.

-         عضو مجمع متخصصین گیلان از سال 1387 تا 1396.

-         عضو گروه تخصصي شهرسازی سازمان نظام مهندسي گيلان از سال 1389 تا 1391.

-         رئیس کمیتهIT سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان ازسال 1393 تا 1394.

-         رئیس کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان از سال 1392 تا 1393.

-         رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن- شفت از سال 1388 تا 1389.

-         مشاورشهرسازی شهرداری شهر رشت از سال 1391 تا 1392.

-         مدرس دانشکده جامع علمی کاربردی وابسطه به شهرداری تهران از سال 1392 تا سال 1393.

-         مدرس دانشکده شهرسازي دانشگاه گيلان از سال 1384تا سال 1392.

-         مدير عامل شرکت توسعه و تدبير شمال نوين از سال 1383 تا سال 1384.

آدرس ایمیل: masoud.mousavi3@gmail.comنظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :