كوروش غفاري ايرد موسي

نسخه چاپی  ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ -  ۰۸:۴۶ تعداد بازدید: 855


سوابق تحصیلی:

§        كارشناسي عمران- دانشگاه شریف  (1378)

§        كارشناسي ارشد عمران- دانشگاه شریف (1380)

§        دكتري عمران- ژئوتكنيك- دانشگاه خوارزمي (1398)

 

سوابق شغلی و حرفه ای:

§        طراح و ناظر شرکت های مشاور برنامه و بودجه از سال 1381 تا 1399.

§        عضو گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال 1390 تا 1391.

§        عضو گروه تخصصی عمران سازمان نظاممهندسی ساختمان استان البرز ازسال 1391 تا 1392.

§        عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسیساختمان استان البرز از سال 1392 تا 1399.

§        مدرس دانشگاه صنعتی شریف (واحد کیش) ازسال 1387 تا 1391.

§        مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدساز سال 1391 تا 1395.

§        مدرس دانشگاه خوارزمی از سال 1396 تا 1398.

§        دبیر اجرایی دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز - دانشگاه خوارزمی از سال 1394 تا 1394.

§        مدرس دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی از سال 1392 تا 1399.

§        رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز از سال 1396 تا 1397.

§        عضو موسس پژوهشکده صنعت ساختمان نظام مهندسی از سال  1398 تا 1399.

§        موسس دانشگاه علمی کاربردی نظام مهندسی ساختمان سال 1396.        

تالیف و ترجمه:

§        عضو هیات تالیف راهنمای طراحی سازه هاو جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای ناشر مرکز تحقیقت وزارت راه و شهرسازی سال 1397.

§        عضو کمیته تدوین استاندارد در صنعت ساختمان ناشر مرکز تحقیقت وزارت راه و شهرسازی سال 1396.

§        عضو هیات تالیف راهنمای ساختمان سبز ناشر خصوصی 1396.

اختراع:

§        مخترع دال مجوف اصلاح شده مهندسی سازه ثبت شده در سال 1396.

آدرس ایمیل: kurosch2002@yahoo.comنظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :