جمال قناعت

نسخه چاپی  ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ -  ۱۱:۳۱ تعداد بازدید: 903سوابق تحصیلی:

§        كارشناسي  عمران- دانشگاه تهران (1370)   

§        كارشناسي ارشد راه و ترابری- دانشگاه علم و صنت ایران (1375)     

§        دكتري مديريت كسب و كار- بین الملل علوم و تحقیقات اوراسیا (1396)         

 

سوابق شغلی و حرفه ای:

§      معاون فنی و اجرایی و رئیس گروه پیمان و رسیدگی سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان از سال 1373 تا 1380.                    

§      مشاور فنی و معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان کردستان از سال 1380 تا 1381.

§        معاون ‎فنی سازمان مدیریت ‎و ‎برنامه‎ ریزی استان‎ کردستان از سال 1381 تا 1382.

§        مدیرعامل مهندسین مشاور سپیتا‏ طرح ازسال 1387 تا 1397.

§        مدیرعامل مهندسین مشاور ژیوان طرح سبز ازسال 1397 تا کنون.

§        مدرس  دانشگاه کردستان از سال 1378 تا کنون.       

§        مدرس  دانشگاه آزاد اسلامی سنندج از سال 1373 تا 1388.              

§        عضو اصلی شورای مرکزی از سال سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1389 تا کنون.

§        خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1392 تا 1397.

§        عضو و رئیس گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1387 تا کنون.                     

§        دبیر و عضو کمیسیون حقوقی، لوایح و نظام پیشنهادات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1389 تا کنون.      

§        عضو کمیسیون هم ارزی رشته ها موضوع ماده۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال 1396 تا کنون.

§        رئیس، خزانه دار و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از سال 1385 تا کنون.  

§        عضو و رئیس کمیته‏ آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از سال 1386 تا 1392.   

§        عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از سال 1388 تا 1391.  


ایمیل: jamal_gh45@yahoo.com

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :