عباس وثيق نيا

نسخه چاپی  ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ -  ۱۴:۳۳ تعداد بازدید: 937سوابق تحصیلی:

§        كارشناسي ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران (1375)

§        دكتري مدیریت کسب و کار- دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی کشور (1397)   

 

سوابق شغلی و حرفه ای:

§        مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری در استان های قزوین- قم- زنجان از سال 1371 تا کنون.

§        تهیه و اجرای طرح آماده سازی قزوین- آبیک- محمدیه.                    

§        مدیر مسئول فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال 1395 تا کنون.

§        رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال 1384 تا 1395.

§        مدرس دانشگاه های (دهخدا- رجا- غزالی و موسسه آموزش و پژوهش سازمان برنامه) از سال 1384 تا کنون.

§        عضو هیات رئیسه کانون سراسری کارشناسانماده ۲۷ کشور از سال 1397 تا کنون.

§        عضو کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال و ماده ۲۷ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1389 تا 1399.

§        رئیس گروه تخصصی شهرسازي شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1395 تا کنون.

§        عضو کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری کشور از سال 1395 تا کنون.

§        عضو کمیسیون ماده ۵ و کمیته های فنی مربوطه در استان قزوین از سال 1381 تا کنون.

§        رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال 1395 تا 1396.

§        نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال 1394 تا 1395 و 1397 تا کنون.

§        خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال 1391 تا 1394.

§        رئیس انجمن کارشناسان رسمی ماده ۲۷ استان قزوین از سال 1395 تا کنون.

§        عضو هیات مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قزوین از سال 1394 تا 1397.

§        مشاور شهردار شهرداریهای استان از سال 1380 تا 1396.

§        کارشناس رسمی دادگستری در رشته شهرسازی از سال 1392.

§        عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از سال 1383 تا کنون.

§        عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره هفتم.                        

§        مدرس دوره های ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1393.   

آدرس ایمیل: abbas.vasighnia@gmail.com

 نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :