تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی با حضور مهندس خرم

نسخه چاپی  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ -  ۲۰:۱۹ تعداد بازدید: 268

چهارمین جلسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی با حضور مهندس خرم, رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت حضوري و مجازي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، چهارمین جلسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی با حضور مهندس خرم, رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت حضوري و مجازي و با مشاركت تمامي اعضا برگزار شد.

«بررسی و پیشنهاد راهکار ایجاد همگرایی در ارائه خدمات مهندسی در کشور» و «گزارش برنامه های پیش بینی شده توسط رئیس کمیسیون در حضور مهندس خرم رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان»؛ دو دستور کار جلسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی بودند.

در ابتدای جلسه مهندس وثیق نیا رئیس کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال خلاصه گزارشی از اقدامات کمیسیون در دوره های گذشته ارائه کرد و در ادامه اهداف و برنامه های پیش روی کمیسیون در دوره جاری از جمله قراردادهای خدمات مهندسی، ظرفیت های اشتغال به کار، شرح خدمات مهندسی، ناظر مقیم، ساماندهی مجریان ذیصلاح، مدت زمان مسئولیت و خدمات مهندسی در مناطق آزاد ، روستاها و شهرکهای صنعتی را مطرح کرد.

وی سپس آمادگی کمیسیون را برای کمک به شورای مرکزی در موارد مرتبط با خدمات مهندسی اعلام کرد.

در ادامه پس از استماع نظرات اعضا و گزارش رئیس کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال، مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در خصوص موضوعات مرتبط با خدمات مهندسی علی الخصوص اشتغال مهندسان، سخن گفت.

وی, بند 2 و 7 از ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان با موضوع تنسیق امور حرفه ای و وضع مقررات ملی ساختمان را مورد اشاره قرار داد و  در ادامه بر اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.

مهندس خرم سپس موضوع آموزش، تهیه چک لیست های مهارتی و ساماندهی آموزش های مهارتی استادکاران را از جمله برنامه های خود اعلام کرد.

احصای وظایف مرتبط با کمیسیون خدمات مهندسی در ماده های 73 و 114 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ارائه راهکار در راستای ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و اشتغال زایی مهندسان و بررسی و آسیب شناسی از جمله مواردی بودند که  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، از کمیسیون خدمات مهندسی درخواست کرد.

موضوع صادرات خدمات مهندسی که توسط مهندس وثیق کیا در ابتدای جلسه مطرح شده بود، مورد تاکید مهندس خرم هم قرار گرفت و اعلام کرد: تا پایان سال کمیته یا ستاد صادرات خدمات مهندسی در شورای مرکزی تشکیل خواهد شد.

در پایان جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اهداف اعلام شده کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال در دوره هشتم موافقت کرد.

مصوبات جلسه چهارم کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال «احصاء ماموریت های کمیسیون در قانون نظام مهندسی و آئین نامه های اجرایی، بررسی و آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد و راهکار»، «ساماندهی ظرفیت اشتغال به کار در بخش های مختلف خدمات مهندسی در استانها» و «ساماندهی قراردادهای نظارت، شرایط عمومی و مدت زمان مسئولیت در استانها» اعلام شد.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :