تشریح عملكرد یكساله گروه تخصصی معماری شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ -  ۱۶:۵۰ تعداد بازدید: 6796

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گروه تخصصي معماري شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در گزارشي كه در كتاب تلاش ماندگار اجلاس پانزدهم هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در كرمانشاه منتشر شد عملكرد خود را ارائه نمود كه در مهمترين اقدامات گروه معماري مي توان موارد ذيل را برشمرد:

 

1-   پيگيري عضويت عضو معمار يا شهرساز هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان هر استان در كميسيون ماده‌5 براي صيانت از هويت معماري و شهرسازي شهرها

2-  انجام مكاتبه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي پذيرش كنترل شده‌ي رشته‌هاي ساختمان حسب‌نياز كشور و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه

3-  ارسال نقطه نظرات و پيشنهادهاي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانهاي كشور در ارتباط  با طرحهاي تفضيلي و جامع شهر و موارد مطروحه در كميسيون ماده پنج كه با حقوق شهروندي و قوانين و مقررات موجود مربوط مي شود، به شوراي مركزي

4-  پژوهش براي دستيابي به اصول و مفاهيم بنيادين و نظري در باره معماري اسلامي- ايراني به منظور  بهبود هويت معماري و دستيابي به معيارهايي براي اخذ تصميمات اساسي و كلان در تامين مسكن با توجه به فرهنگ سكونت و همچنين آسيب شناسي و نقد وضع موجود و بررسي علل و عوامل اغتشاش در معماري و شهرسازي امروز

5-  تدوين ديدگاههاي راهبردي شهرسازي در بهبود معماري و محيط انسان ساخت، تاثير انفجار جمعيت بر شهرهاي موجود و بررسي احداث شهرهاي جديد، بررسي توسعه شهرهاي ايراني در نيم قرن اخير، بازشناسي تناسب فضاهاي خصوصي سكونتي و فضاي خدمات همگاني و بررسي تاثير نقش ضوابط و مقررات شهرسازي، بر معماري ساختمانها و دستيابي به ضوابط و مقررات لازم براي بهبود هويت معماري

6-    تهيه شرح خدمات مهندسان رشته معماري

7-  تاكيد بر عدم ارائه خدمات مهندسي معماري توسط ساير رشته‌ها در صورت وجود مهندسان معمار در استان‌ها با توجه به اعمال ضرايب افزايش ظرفيت اشتغال به كار پيش‌بيني‌شده در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به منظور جلوگيري از بي هويت شدن معماري و جلوگيري از اغتشاش در فرهنگ سكونت

8-   برپايي همه ساله‌ي همايش معماري توسط شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در يكي از استانهاي كشور


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :