آگهی انتخاب كارشناس عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته‌های هفتگانه اصلی مهندسی ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ -  ۱۶:۰۱ تعداد بازدید: 2534

انتخاب كارشناس عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته‌هاي هفتگانه اصلي مهندسي ساختمان سراسر كشور، در تاريخ پنجشنبه 27 بهمن 1390 برگزار خواهد شد. به قبول شدگان آزمون پس از طي دوره‌هاي آموزش عملي و كارآموزي در زمينه‌هاي حقوقي و اجرائي رشته‌هاي فوق و احراز شرايط زير، پروانه كارشناسي عمومي در رشته مورد تقاضا اعطا خواهد شد.

اين كارشناسان مي‌توانند همانند كارشناسان رسمي دادگستري در موارد مذكور در ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به ارائه خدمات كارشناسي بپردازند.

از متقاضيان واجد شرايط فوق دعوت به عمل مي‌آيد فيش بانكي واريز مبلغ 1.200.000 (يك ميليون و دويست هزار) ريال به شماره حساب 9-2541-810 بانك پارسيان شعبه ونك به نام شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و برگه تكميل شده درخواست شركت در آزمون (فرم ذيل) به همراه مدارك درخواستي را حداكثر تا تاريخ 03/9/1390 به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خود تحويل و يا با پست سفارشي به نحوي ارسال كنند كه در مهلت مقرر واصل شود.

اسامي واجدين شرايط شركت در آزمون كتبي، ساعت شروع آزمون و محل برگزاري آن در تاريخ 25 بهمن 1390 در محل دفتر سازمان نظام مهندسي ساختمان هر استان نصب و با پست نيز به نشاني متقاضي اعلام خواهد شد.

مواد آزمون و ضرايب آن : مواد عمومي آزمون حسب مورد براي رشته‌هاي هفتگانه بصورت ذيل (مطابق بند الف) بوده و مواد اختصاصي هر يك رشته‌ها بصورت جداگانه خواهد بود.
الف) مواد عمومي عبارتنداز : محتواي قانون نظام‌مهندسي و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن ، قانون‌ تملك آپارتمان‌ها ، قانون مالك و مستأجر و آئين‌نامه آن ،‌ مجموعه قوانين شهرداري‌ها و نوسازي و عمران ، مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مقررات ايمني سازمان آتش‌نشاني ،‌ مقررات بيمه در قراردادهاي ساخت و ساز ، شرايط عمومي پيمان ، شرح خدمات و قراردادهاي همسان و غير همسان مشاوره معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس‌جمهور براي رشته‌هاي هفتگانه الزامي و فقط براي رشته‌هاي (عمران، معماري، شهرسازي و نقشه‌برداري) علاوه بر مواد فوق از قوانين ثبتي، ارزيابي و اجاره بهاء، سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت هم آزمون بعمل خواهد آمد. ضريب مواد عمومي در آزمون 1 مي‌باشد.

ب) مواد اختصاصي : سئوالات اختصاصي هر يك از رشته‌ها از منابع مرتبط با همان رشته بدين شرح مي‌باشد :
كتب علمي و فني دانشگاهي معتبر در حد ليسانس ، هندبوك‌هاي معتبر و پذيرفته شده ايراني و بين‌المللي ، مقررات ملي ساختمان مرتبط با رشته مربوطه ، مشخصات فني منتشره معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس‌جمهور ، استاندارد‌هاي ملي ، تصويب‌نامه‌ها ، قوانين‌ ، مقررات و آئين‌نامه‌هاي جاري كشور كه در آنها الزاماتي مرتبط با هر رشته وجوددارد ، اصول متره و برآورد ، تشخيص علل خرابي ساختمان ، تأسيسات و ساير طرح‌ها به تناسب رشته‌هاي مربوطه بوده . ضريب مواد اختصاصي در آزمون 2 مي‌باشد.

تبصره 1 : در صورتي كه براي برخي از رشته‌ها علاوه بر آزمون كتبي، آزمون شفاهي به صورت مصاحبه علمي و تجربي نيز به وسيله هيأت آزمون رشته مربوطه وضع شود زمان و چگونگي آن در اطلاعيه‌هاي بعدي اعلام خواهد شد.

تبصره 2 : آزمون‌ها به صورت جزوه آزاد مي‌باشد.

تبصره 3 : در حين آزمون نمي‌توان از laptap استفاده نمود ولي همراه داشتن ماشين حساب بلامانع خواهد بود.

تبصره 4 : اين آزمون مختص دارندگان پروانه‌هاي اشتغال بكار مهندسي در رشته‌هاي اصلي است و از دارندگان پروانه در رشته‌هاي مرتبط ثبت‌نام به عمل نخواهد آمد.


برگه درخواست شركت در آزمون كارشناسي عمومي رشته ...............................
اينجانب ........................ عضو شماره ............................ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ......................... رشته ............. ضمن ارسال مدارك پيوستي ذيل درخواست شركت در آزمون كارشناسي عمومي رشته اصلي ................... را دارم:
□ تصوير كارت معتبر عضويت در سازمان
□ تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر
□ تصوير مدارك سابقه كار به مدت 10 سال و يا بيشتر
□ اصل گواهي فقدان محكوميت انتظامي درجه 3 و يا بالاتر از شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
□ اصل برگه واريز مبلغ 1.200.000 ريال به شماره حساب 9-2541-810 بانك پارسيان شعبه ونك
نشاني متقاضي: ...................................................................
تلفن: .................................... پست الكترونيكي ............................................
هر گونه ابلاغي با پست سفارشي به آدرس فوق به منزله ابلاغ به اينجانب محسوب خواهد شد.

امضاء : تاريخ :

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :