مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

مهدی حق بین : عملکردامروزما ،ضامن موفقیت آینده جامعه مهندسی خواهدبود

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ -  ۰۹:۲۲ تعداد بازدید: 2134

اجلاس نوزدهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تیرماه سال جاری ، آغازی بر یک مقطع زمانی حساس در سازمان نظام مهندسی ساختمان تعبیر می شود .


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ؛ دبیر اجرایی شورای مرکزی با بیان این مطلب افزود : "ازمهمترین دلایل حساسیت این مقطع میتوان به پایان برنامه پنجم توسعه وارزیابی ازمیزان موفقیت بخش مسکن ومدیریت ساخت وسازکشور در سازمان نظام مهندسی ساختمان دردوره گذشته وبررسی مهمترین نقاط ضعف وقوت آن، انتخابات دوره جدید شورای مرکزی وشروع فعالیت مدیریت جدید ، نام برد."


مهندس حق بین با تاکید بر اینکه تغییرنگرش ومطالبات بخش سیاستگزاری ونظارتی ازبخش ساختمان باعنایت به پتانسیل های موجوددرآن اعم ازمجلس شورای اسلامی ویانهادهای دیگربرنامه ریزی ونظارتی چون سازمان نظام مهندسی ساختمان می تواند در تامین زیر ساخت های اساسی عمومی کشور موثر باشد انتخابات شورای مرکزی در دوره هفتم را بسیار مهم عنوان کرد و افزود : با اتفاقاتی که در صحنه سیاسی کشور رخ داد و در دوران پسا تحریم ، فرصت های بی شماری برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان فراهم آمده لذا برای استفاده از این فرصت ها و با توجه به اینکه مدت زیادی از صحنه های جدی رقابت،  در میادین بین المللی به دور بوده ایم  سازمان نظام مهندسی ساختمان دراین برهه حساس وظیفه همگام شدن با این تغییرات ودفاع ازمهندسان عضوخودوجامعه بزرگ علمی کشوردرحوزه مهندسی را بعنوان یک تشکل بخش خصوصی بعهده دارد .


وی اظهار کرد : حال که قوانین وضوابط ودستورالعمل های اجرائی متعدددردست تدوین ویااصلاح وبازنگری است حضوریک سازمان غیر انتفاعی وباپشتوانه قوی کارشناسی و با تکیه بربیش ازچهارصدهزارنفرازاعضاءصاحب دانش وتجربه خود دربخش های مختلفی می تواندحضورموثرومفیدی درکمیسیون هاوکارگروهها وکمیته های مختلف داشته وتوسعه متوازن بخش ساختمان راتضمین نماید .


حق بین گفت : جلوگیری ازتجربه تلخ آزمون وخطا درطرحهاوپروژه هاویاتصویب قوانین واحکام دست وپاگیرکه ورودوسرمایه گذاری برای بخش خصوصی رادربخش ساخت وسازکشوربیش ازاین سخت وبی انگیزه نمایدازوظایف جدی این سازمان است.


وی در پایان اعلام کرد : آنچه که تحت سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ویااحکام برنامه ششم باهدف برونسپاری فعالیتهای دولتی وکاستن ازحجم اموراجرایی دولت ومهندسی کردن فرآیندتولیدکه اقتصادی نمودن تولید دربخش مسکن رادرپی داردبایدبطورمداوم دردستورپیگیری این سازمان باشد .نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :