مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

جلسه روساسازمان نظام مهندسی ساختمان استان هابرگزارشد

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ -  ۰۸:۰۸ تعداد بازدید: 1334


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی جلسه روسا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهامورخ 95/6/3باحضورریاست و هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر ترکان گفت:از فرصت حضور مهندس رجبی در موقعیت کمیسیون عمران مجلس استفاده میکنم واعلام میدارم از آنجاییکه یکی از موضوعات مهم در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه لایحه جدید برای قانون نظام مهندسی است که در سابق برای موضوع طرح اصلاح قانون موجود نظام مهندسی استانها فعالانه در جلسات مختلف از جمله در کمیسیون مجلس شرکت کردند امادر صحن مجلس بصورت غیر منتظره رأی نیاورد وبر اساس قانون فعلی وزارت محترم راه و شهرسازی آئین نامه کنترل ساختمان را  به کمیسیون زیربنایی دولت فرستاد ولی از طرف معاونت حقوقی رئیس جمهور رد شدزمان مناسبی است که ایشان اعلام نظر نمایندهمچنین قابل توجه است که در مجلس جدید 13 عضو نظام مهندسی وجود داردو در کمیسیون عمران 2 نفر عضو هیات مدیره هست که نقش مهمی خواهند داشت.

مهندس رجبی در این جلسه شرح مبسوطی از اینکه در سازمانهای نظام مهندسی به خود اتکایی و استقلال توام با توانمندی باید توجه داشت واینکه پتانسیل سازمانهای نظام مهندسی از بسیاری از نهاد ها بیشتر است و درصد ایرادات کمتر است اذعان داشت آمادگی کامل خود را برای کمک به مسایل پیشرو سازمانها در مجلس دارد.
در ادامه دکتر بدیعی گفت:هدف تغییرات این بود که سازمان نظام مهندسی را از چرخه صدور پروانه تا پایان کار خارج نمایندولی مقاومت سازمان نظام مهندسی  برای تامبن منافع ملی و منافع بهره بردار این بود که باید در این چرخه وجود باشد پس هدف این است که سازمان از این چرخه خارج نشود بقیه موارد قابل مذاکره است.
پس از آن مهندس فرج زاده ها گفت: در آرشیو کمیسیون عمران تغییراتی که مد نظر سازمانهای نظام مهندسی است وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیردولی از مهمترین مواردی که باید تاکید شوداین است که بخش کنترل ساختمان از قانون نظام مهندسی جدا نشودوهمچنین شایسته است وظایف ماده 19 قانون در رابطه باهیات عمومی گسترده تر دیده شود


مهندس بیطرف ازمهندس رجبی خواست که  دریافت نظرات رسمی و مکتوب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان چه در مرحله بررسی طرح و چه در زمان بررسی لایحه گرفته شود.
دکتر سیفی گفت : در استانها 2 نظام متفاوت داریم که در هر کدام مهندسان یا در پروژهای عمرانی یا در پروژه های خصوصی شرکت می کنندو اینگونه سرمایه های فکری کشور دو قسمتی میشود که باید باروش ادغام مشکل را برطرف نمود

در ادامه مهندس مقومی گفت:  آسیب شناسی دفاتر نمایندگی بسیار حائز اهمیت است و نیاز همکاری  و همفکری جمعی ازسازمان های نظام مهندسی استانها  است که در کنار اعضاکمیسیون عمران مجلس فعالیت کنند. در ادامه گفت یکی از وظایف شورای مرکزی تهیه نظام نامه است وبرنامه مدون 41 بندی که از پیشنهادات استانها تهیه نموده بود ارایه کردوپیشنهاد کردکه از 3 ماهه زمان باقی مانده دوره ششم با تهیه جدول زمانبندی شروع به کار شود.

دکتر ترکان افزود: تهیه نظام نامه دفاتر نمایندگی باید صورت بپذیرد به نحوی که از مشارکت شهرستانهادر استانها استفاده کرد.
.
مهندس لطفی : با توجه به توانمندی و تجارب استانها تقسیم بندی وظایف شود از مهمترین اولویت تدوین نظام نامه شرح وظایف هیات رئیسه و خزانه دار در اولویت قرار گیرد تا اختلاف داخلی هیات مدیره کاسته شود.

مهندس طوماری : در کل استانها با مشکل یکسان روبرو هستیم که نمود آن در فضای مجازی و مجامع عمومی است. ریشه این مباحث مشکلات اقتصادی است  مهندسی به دلیل عدم وجود وحدت باعث گرفتاری شده است.
باید برای افراد بدون پروانه بررسی شود که آیا بتوانند وارد سازمان بشوند یا خیر؟
مهندس زارعی گفت : ماده 37 و 38 قانون بایدرعایت شودو همچنین نظارت عالیه  شفاف شود.
مهندس توکلی پیشنهاد داشت روسا به چند گروه موضوعی و منطقی برای نتیجه گیری هاتقسیم شوند
مهندس همتی عمده مشکلات را بحث مجریان ذیصلاح دانست و گفت با توجه به احکام دیوان در ماده 7 هم مالکین و هم شهرداریها کمک میکنند که مجریان ذیصلاح نباشد در مورد دفاتر مشکلات متعدد است. ظرفیت های بصورت استانی تعریف میشود هم اکنون در شهرستانها کار بیشتر از مرکز استان است. در دفاتر،هیات اجرایی انتخاب شده اند ولی مسئولین هنوز به دلیل عدم تصویب نظام نامه دفاتر تعین نشده است.
مهندس بیطرف 2 راهکار برای عملیاتی شدن برنامه های مدون ارایه شده از طرف مهندس مقومی پیشنهاد نمود:
1- هر استانی خودش پیشنهاد برای انجام بندهای برنامه بدهد
2-با توجه به سنخیت هراستان با برنامه مورد نظروظایف تعریف شود که حداقل 5 نفر روسای استانها در آن کمیته باشندکمیتهای پیشنهادی موارد زیر اعلام شد:

1-کمیته اصلاح قانون
2-کمیته امور ساختاری
3-کمیته خدمات مهندسی
4-کمیته امور مهندسین(بحث شرکت های حقوقی)
5-کمیته مسائل مالی-مالیاتی-درآمدی
6کمیته مسائل داخلی سازمان(اتوماسیون اداری و ...)
7-کمیته امور انتظامی-انضباطی-حل اختلاف وداوری(در هر استان نیاز به کمیته انضباط به کار باشد)


مهندس نیکزاد نظر داشت که در جلسات روسا زمانی به هر استان اختصاص داده شود تامشکلات خود را مطرح کند و هم اندیشی شود.
دکتر بدیعی  در خصوص وظایف هیات مدیره گفت :باید توجه شودکه وظایف هیات مدیره ابلاغ وظایف حکومتی است یا توسط مجمع تصمیم گرفته شده است  در خصوص وظایف هیات مدیره که ناشی از مجمع عمومی است قضاوت کننده مجمع عمومی است و بازرسان مجمع هم مرجع تشخیص می باشند در این حوزه جای مداخله دولت در هیچ کجای قانون دیده نشده و لی وظایفی که ابلاغ حاکمیتی است و مامور انجام آن هیات مدیره است مرجع تشخیص اینکه به درستی انجام شده یا خیر صراحت ماده 116 آیین نامه است.

دکتر سیفی نظر داشت برای بسیاری از موضوعات باید مشاور گرفت خصوصادر بحث چارت سازمان تدوین وظایف مشاور گرفته شود.
مهندس حق بین اولین موردی که حایز اهمیت دانست  شرح وظایف و نحوه تعامل باکمیسیون روسا بود و گفت : جایگاه آن باید بررسی شود.
وی اعلام کرد بند پ ماده 114  آسیب شناسی است که از مهمترین موارد است وی اذعان داشت که در دوره پنجم شورای مرکزی کمیسیون آسیب شناسی فعال شد همچنین به اجرای  ماده 73 آیین نامه اجرایی و ماده 15 قانون  تاکید کرد.
دکتر ترکان در پایان جلسه به جمع بندی نظرات پرداخت و مقرر گردید با محوریت مهندس مقوی 5 کمیته تشکیل و نظرات پیشنهادی خود را ظرف دو ماه به شورا اعلام نمایند

در این جلسه بولتن برگزاری نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها توسط روابط عمومی شورا تهیه شده بود ارایه گردید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :