جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی برگزار شد.

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۳:۵۱ تعداد بازدید: 5431


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی جلسه گروه تخصصی عمران سه شنبه مورخ 1393/11/14 ساعت 10صبح در محل شورای مرکزی آغاز گردید ( در ابتدای جلسه آقای مهندس رئیسی ریاست جلسه مقدماتی درخصوص اقدامات انجام گرفته در استان خراسان رضوی و همچنین حضور نمایندگانی از تعدادی از استانها توضیحاتی را ارائه نمودند.

سپس آقای دکترشیبانی اصل مدیرکل محترم تشکلهای حرفه‏ای و سازمان نظامات استانها مطالبی را درخصوص چگونگی ارتباط گروه تخصصی عمران با دفتر تشکلها و هماهنگی لازم درخصوص مواردموردنظر در شیوه‏نامه‏ها و نظام‏نامه‏های در حال تهیه و یا موجود ارائه نمودند.

در ادامه جلسه با ورود به بندهای دستورجلسه بشرح ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم گردید.

1- نظام نامه تعیین مسئولیت ها در گودبرداری ساختمانی و دستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی وحقوقی ژئوتکنیک با حضور مدعوین به بحث گذاشته شد و اهم اظهارات و دیدگاههای مطرح‏شده بشرح زیر است.

الف: بررسی‏های لازم از دیدگاه حقوقی انجام شد.

ب: بررسی‏های دیدگاههای فنی و اجرایی متناسب با دیدگاههای حقوقی موضوع باشد.

ج: در اجرایی نمودن نظام نامه و دستورالعمل مرتبط با موضوع گودبرداری و پس از اعمال اصلاحات لازم به منظور جلوگیری از وضعیت فعلی گود و گودبرداری  در ساختمان‏سازی تسریع شود.

د: توجه به پایه تحصیلی مهندسی در نظام مهندسی ساختمان (دوره کارشناسی) و استفاده از تمهیداتی ازجمله کارآموزیها، آموزش‏ها و آزمون‏های لازم در تأیید صلاحیت‏ها.

هـ : تأکید بر تأمین اطلاعات لازم جهت شرکت یا تخصص دارای صلاحیت از محدوده گودبرداری و تعامل لازم با شهرداریها در اخذ اطلاعات لازم در این موارد.

در پایان آقای دکتر شیبانی اصل خواستار بررسی مجدد دو بخش نظام‏نامه تعیین مسئولیت‏ها در گودبرداری ودستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص گردیده و توجه به همه مباحث مطرح شده در قالب یک دستورالعمل در بخش‏های جداگانه را مدنظر قرار داده و تسریع در اجرایی نمودن مفاد دستورالعمل را خواستار شدند.

همچنین آقای مهندس بهرام غفاری ضمن تشکر از زحمات مرتبط با تنظیم نظام‏نامه و دستورالعمل بحث‏شده توجه به مواردی چون:

  • بهره گیری از مؤسسه استاندارد در بخش مرتبط

  • توجه به بحث مهارت

  • توجه به صاحبان مهارت

  • روان سازی و تهسیل در روند موارد اجرایی دستورالعمل بخش گودبرداری.

2-اصلاحات پیشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی که پس از بررسی‏های لازم در کارگروه ژئوتکنیک استانخراسان رضوی توسط آقایان دکتر رسولی و دکتر بلوری بازبینی گردیده و از طرفی دربرگیرنده اظهارات و نظرات فنی، اجرایی و حقوقی نمایندگان سایر استانهای شرکت‏کننده در جلسه نیز می‏باشد جهت بهره‏گیری گروه تخصصی عمران شورای مرکزی وهمچنین درصورت لزوم ارسال به مرکز تحقیقات راه ساختمان و شهرسازی ضمیمه صورتجلسه گردید.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :