برگزاری جلسه گروه تخصصی عمران ‏

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۳:۵۵ تعداد بازدید: 5463


جلسه گروه تخصصی عمران برگزار شد.

‏به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز چهارسنبه مورخ 1393/11/29 در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار گردید.


در این جلسه موارد دستور جلسه مطرح و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:


1-‏در ابتدای جلسه  مهندس رمضانی پیرامون اهمیت ایمنی و حفاظت لازم در کارگاههای ساختمانی و با ‏توجه به حادثه جان باختن تعدادی از کارگران یک مجمع ساختمانی در اسان اصفهان توضیحات لازمی ‏را متذکرگردیدند.‏

‏2-‏دکتر شیبانی مدیرکل محترم تشکلهای سازمان نظام استانها درخصوص عدم توجه به بخش از مباحث ‏مقررات ملی ساختمان توسط برخی از سازمان نظام استانها تذکراتی را مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط ‏به جلسه ارائه و خواستار پیشنهاد بررسی و اتخاذ تصمیمی در چهارچوب مقررات با دیدگاه کارشناسی ‏گردید. در ادامه آقای دکتر شیبانی توجه ویژه به رعایت ضوابط مندرج در مبحث 22 را خواستار شد.‏

‏3-‏دکتر پزشکی درخصوص چگونگی تعیین تعرفه خدمات مهندسی و مبانی تعیین قیمت آن، تعیین ‏درصدهای رشته های سازمان نظام مهندسی، نحوه گردش مالی سازمانها و چگونگی تعلق و عدم‏تعلق ‏مزایای سپرده مالک به عنوان دستمزد مهندسان، آزمایشگاههای مرتبط با خدمات مهندسی ارائه ‏نمودند.‏

‏4-‏با توجه به حساسیت موضوع سازندگان مسکن و ساختمان و بحث مجریان ذیصلاح و بنا به تقاضای ‏کارگروه سازندگان مسکن و ساختمان گروه تخصصی عمران مقررگردید با هماهنگی قبلی و پس از ‏موافقت ریاست محترم سازمان توسط کارشناس گروه تخصصی عمران  جهت ارائه نظرات تحقیقی و ‏تجربی دکتر روانشادنیا و  مهندس محمدحسین مسعوی دبیر جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان ‏جهت جلسه آتی کارگروه مسکن و ساختمان دعوت بعمل آید.‏

‏5-‏عملکرد گروه تخصصی عمران در دوره ششم شورای مرکزی با دیدگاه جلسات برگزارشده، اهداف و ‏خط مشی یکساله، کارگروه ها، مصوبات گروه تخصصی و کارگروهها، ارائه پاسخ ها و مکاتبات، ‏اقدامات جاری و در حال انجام و… توسط دبیر گروه تخصصی عمران آقای مهندس عبدی‏پور ارائه ‏گردید.‏

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :