پنجاه و سومین جلسه گروه تخصصی شهرسازی برگزارشد

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۷:۰۹ تعداد بازدید: 1846


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، پنجاه وسومین جلسه گروه تخصصی شهرسازی در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.
دراین جلسه که آقای مهندس صالحی که به عنوان نماینده سازمان پدافند غیرعامل حضورداشتند، پیرامون برگزاری دوره آموزشی بحث و تبادل نظرصورت گرفت و مقررگردید تا با اصلاح سرفصل ها حداکثر تا دو ماه آینده برگزارشود و بعنوان یک دوره آموزشی برای ارتقاء پایه نیزدرنظرگرفته شد. وجلسه ای نیزباحضور روسای گروههای تخصصی استانها وسردارجلالی رئیس سازمان پدافندبرگزارگرددو خانم دکتر امکچی نیز  به عنوان رابط گروه باسازمان پدافند غیرعامل پیگیرمسائل باشند.
همچنین مقررگردید دوره های آموزشی  ارتقاءپایه که تهیه گردیده برای دفتر مقررات ملی ساختمان ارسال شود.
در ادامه جلسه  پیش نویس سند ملی معماری وشهرسازی مطرح شد ومقررگردیدتا نقطه نظرات به کمیسیون ویژه هنر و معماری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.
همچنین درخصوص شیوه نامه تشخیص صلاحیت ونحوه فعالیت شرکتهای بازرسی فنی وکنترل ساختمان مقررگردید در متن پیشنهادی اصلاحات مورد نظر گروه انجام و به آقای مهندس مزینانی و کول آبادی ارائه شود.
درپایان  موضوع  نظارت عالیه مهندسان شهرساز در استان های کشور مطرح شد که  مقررگردیدتا آقای مهندس جابر نصیری گزارش نحوه اجرائی شدن دراستان تهران را در جلسه بعدی ارائه نماید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :