پنجاه و پنجمين جلسه گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي برگزار شد.

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۷:۲۲ تعداد بازدید: 1736



به گزارش روابط عمومي شورای مرکزی،  پنجاه و پنجمين جلسه گروه تخصصي شهرسازي روز دوشنبه مورخ 95/3/31در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
در اين جلسه پس از ارائه نقطه نظرات بعنوان پيش از دستور، جلسه وارد دستور شد و دوره هاي آموزشي تهيه شده در كارگروه آموزشي مطرح و مقرر گرديد دوره هاي آموزشي "سيما و منظر شهري"، "روش شناسي مدلهاي تصميم گيري در شهرسازي" و "مباني پدافند غير عامل شهري" براي ارتقا پايه و دوره آموزشي عمومي ضوابط و مقررات شهرسازي در طراحي و نظارت ساختمان براي رشته هاي هفت گانه به دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد شود. جدول حدود صلاحيت مهندسان شهرساز نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد گروه تدوين و مقرر گرديد به دفتر سازمان هاي مهندس و تشكلهاي حرفه اي منعكس تا در صورت تاييد نسبت به تهيه شرح خدمات و ظرفيت اشتغال آن نيز اقدام گردد.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :