جلسه گروه تخصصی شهرسازی برگزار شد

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۷:۳۰ تعداد بازدید: 1773


جلسه گروه تخصصی شهرسازی در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ 19و20مردادماه در ساختمان شورای مرکزی برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه گروه تخصصی شهرسازی در روز  سه شنبه مورخ 95/5/19 در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد و در تداوم جلسات مستمر پیشین گروه تدوین و تلفیق مبحث 25، جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با عنوان و تاکید بر مباحث الزامات عمومی شهرسازی در فرآیند احداث و بهره برداری ساختمان در روز سه شنبه مورخ 95/5/19در ساختمان شورای مرکزی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه با توجه به فعالیت های مستمر و دو ساله پیشین گروه تخصصی شهرسازی و بحث و گفت و گو ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص ارائه پیش نویس مبحث فوق به شورای محترم تدوین مقررات ملی ساختمان و همچنین جایگاه ویژه قانونی مباحث شهرسازی ذیل مقررات ملی ساختمان و جبران غفلت و بی توجهی بیش از بیست ساله در این حوزه ،اهم اقدامات زیرمورد تایید قرارگرفت.
1-ضرورت دعوت از متخصصان و کارشناسان و اساتید شهرسازی پس  از اتمام و تایید مبحث مربوطه و تائید آن در گروه تخصصی شورای مرکزی به منظور بررسی و ارزیابی و جمع آوری نظرات نهایی کارشناسانه.
2- بررسی و ارزیابی مباحث پیشین در چهارچوب عناوین توافقی قبلی و آماده سازی آن ها برای ارائه نهایی.
3-بررسی مبحث جدید ساختمان وپدافند غیرعامل و اصلاح نهایی آن.
4-مقررشد کلیه مباحث مطروحه پس از ارزیابی و تایید نهایی،به همراه سایر مباحث ارزیابی شده در هیاتی واحد جهت استحضار و تایید و ارائه به شورای محترم تدوین مقررات ملی ساختمان به حضورآقای دکتر ترکان ایفاد گردد.
لازم به ذکر است که در جلسه مزبور اعضای گروه تدوین و تلفیق شرح زیر حضورداشتند:
دکترشیرزادیزدانی-دکترحمیده اکمچی-دکترهوشمندعلیزاده-مهندس سیناصبری-مهندس همایی-مهندس رسول وظیفه شناس-مهندس عباس وثیق نیا-مهندس سیدفتح اله مرعشی-دکتر صنیع زاده-مهندس البرزنیا-مهندس معصومه فتحعلیان.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :