جلسه مشترک گروه تخصصی شهرسازی با دکتر ترکان در خصوص مبحث ۲۵

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۷:۳۴ تعداد بازدید: 1840
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این نشست که در دفتر ریاست سازمان نظام مهندسی برگزار شد، دکتر یزدانی در ابتدای جلسه به اهمیت موضوع تصویب عنوان مبحث 25 مقررات ملی شهرسازی پرداخت و عنوان انطباق ساختمان با شهر، به بحث گذاشته شد و در نهایت با توجه به تعیین حوزه عمل رشته شهرسازی عبارت (مقررات ملی ساختمان : مبحث شهرسازی) جهت بهره برداری از این مبحث انتخاب گردید.
در این جلسه ابتدا دکتر ترکان به بحث فراتر بودن مقررات ملی شهرسازی اشاره کرده و در ادامه به ماده  2 اهداف در خصوص تقویت ارزش ها و فرهنگ در معماری و شهرسازی اشاره نمود و اظهار کرد: این ماده در معماری دارای موضوعیت بوده و حال آنکه چرا در شهرسازی مغفول مانده است؟
وی در ادامه گفت: ما در مقررات ملی باید بیاوریم که آیا سرانه فضاهای خدمات عمومی جزء مالکیت عمومی اهالی محل است و این جزء حقوق مالکانه آن هاست و قابل معامله توسط غیر نیست؟ به طور مثال یک مدرسه حق مالکانه اش مربوط به اهالی همان محل است. همان طور که اهالی محل هزینه هایی را به شهرداری پرداخت می کنند برای گرفتن این خدمات است و اینها حقوق مالکانه مردم است.
همچنین رئیس نظام مهندسی ساختمان به سرانه های خدمات اشاره کرده وافزود: سرانه خدمات تصویب شده توسط دولت حقوق مالکانه آن برای اهالی همان محل است. به طور مثال در تغییر نمای ساختمان یکی از همسایه ها، همه به این موضوع واقف هستند که این حق مربوط به سایر همسایه هاست.
در ادامه دکتر ترکان به ماده 2 بند 7 و بحث های شهرسازی اشاره نمود و گفت: و آنچه که در این قانون هست بهره برداری از فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی می باشد و این مفاهیم شامل فضاهای شهری، ابنیه شهری، مسحدثات عمومی و بهره وری منابع انرژِی و سرمایه های ملی است که بیشتر در شهرسازی نمود دارد تا ساختمان سازی.
وی در ادامه به نگاه محله محوری نیز اشاره کرد و با این مثال به این موضوع پرداخته و افزود: اگرتهران را یک محله تصور کنیم و این محله شامل فضاهای مختلفی است و هر محله یک شهر کوچک است که حالا با اتصالاتی اینها را به هم وصل کنیم و اینکه هر محله یک شهر است. نگاه به شهر تهران را می توان بازبینی کرد و استناد به ماده 2 در شهرسازی نمود بیشتری دارد.
در ادامه دکتر امکچی به این موضوع اشاره کرد که بعد از قانون تغییر نام، وظیفه تهیه قانون و اقدام برعهده شورای عالی گذاشته شده و افزود: از همان ابتدا چنان مورد چالش قرار گرفت که در حال حاضر مستنداتی در اختیار نیست و در دوره بعد وزارت مسکن مسئول تهیه این طرح شد و این طرح نیز متوقف شده و به یک حوزه حقوقی جهت اظهار نظر درباره حوزه عمومی و خصوصی و مالکیت و حاکمیت داده شد.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که شهرسازها بخشی از نظام مهندسی هستند و گفت: در جایی که احساس می کنیم مردم از حق خود اطلاعی ندارند بنابراین این مبحث از این وجه و فقط از حوزه ای که نظام مهندسی مداخله می کند و ساختمان را از منظر شهرسازانه اش می بیند وارد می شود اما ادعایی درباره مقررات ملی شهرسازی نمیخواهیم باز کنیم و در چارچوب نظام مهندسی این را تعریف می کنیم. در پایان سخنانشان به این نکته پرداختند که حقوق شهروندی در شهر جلوه می کند و ساختمان این را به جلوه می رساند.
در ادامه جلسه، دکتر ترکان در ارتباط تلفنی با دکتر شکرچی زاده به داشتن مقررات شهرسازی تاکید کرده و اینکه تمام توجه بند 7 ماده 2 به شهرسازی است و یک جزئی از آن مربوط به ساختمان است و بر لزوم تدوین مقررات ملی شهرسازی تاکید کرد.
در جایی دیگر، وی به تعریف حقوق شهروندی تاکید داشت و گفت: چرا که مردم را ذیحق می کند و به طور مثال اگر شخصی در محله ای ساکن است باید از خود شخص ساکن اظهار نظر شود چرا که مردم در بازار، مدرسه ، مسجد و بیمارستان، پیاده راه ها و سواره راه ها حق مالکانه دارند و امکان تغییری در اینها نیست. سرانه های مردم، حق عمومی متعلق به مردم همان محل است.
وی در ادامه  اظهار داشت: شهرسازی فراتر از مهندسی است و به مسائل اجتماعی بر می گردد و شامل علوم انسانی بوده که به مراتب پیچیده تر از علوم determine که همه چیز در آن معلوم و مشخص است می باشد. انسان خیلی پیچیده تر از رابطه هاست و می بایست پیچیدگی های مسائل انسانی دیده شود.
دکتر صنیع زاده نیز در پاسخ به این سخنان و اقدامات انجام شده در این مبحث به این نکته توجه نمود و گفت: کار صورت گرفته در گروه تدوین این مبحث در راستای اهداف تعیین شده مربوط به کیفیت، انسان، کرامت انسان و رفاه انسان در شهر بوده است و وارد کمیات هندسی نشده ایم.
دکتر یزدانی نیز به اهمیت تصویب عنوان مبحث پرداخت و اینکه اولین بحث، مسئله تصویب عنوان است که می بایست به طور مکتوب ابلاغ گردد.
در ادامه دکتر ترکان به این نکته اشاره کرد که محور گفتمان غالب دولت یازدهم حقوق شهروندی است و دغدغه های وزیرغفلت از محورهای مهم در امور شهرسازی است، بنابراین مقررات ملی شهرسازی پاسخی است به گفتمان دولت و دغدغه های وزیر.
همچنین وی  در تکمیل ضرورت ها و اهداف تهیه ی مبحث به موارد زیر پرداخت: 
احراز مالکیت عمومی اهالی محل بر مستحدثات عمومی.
احراز حق مالکانه اهالی محل بر ابنیه و مستحدثات عمومی.
افزایش حفظ و افزایش بهره وری منابع و مواد و انرژی و سرمایه های ملی.
دکتر ترکان  در ادامه جلسه به حق شهروندی یک کارتن خواب اشاره کرد  و به مقاله آقای اوباما با عنوان مراقبت های پیشگیرانه در طرح سلامت ایالات متحده ACA)  ) پرداخت و گفت: این مقاله مراقبت های پیشگیرانه را حق شهروندی می داند. و اشاره ای به نقش بهزیستی در مدیریت امور شهری کردند که به عنوان مثال فقر غذایی کودک باعث افت تحصیلی او می شود و وظیفه  ACA است که به آن بپردازد.  
همچنین اظهار داشت:شهر یک سری حقوق شهروندی در آن است که تبدیل به هندسه می شود و مهندسی شهرسازی شکل می گیرد و شهرساز باید برای اینها فضا بسازد و متناسب سازی شهری ایجاد نماید. به عنوان مثال مقررات در شهرسازی برای معلولین، هر معلول باید بتواند از یک نقطه شهری به نقطه دیگر شهری برسد و این یک حقوق شهروندی است  با عنوان . Health Care  بنابراین می بایست به مراقبه های پیشگیرانه هم توجه شود. چرا که اقدامات پیشگیرانه منجر به کمتر شدن این اتفاقات می شوند و اینها نشان دهنده غفلت هایی از حقوق شهروندی شده است.
در ادامه رئیس نظام مهندسی ساختمان  به توصیه هایی راجع به باز کردن سرفصل حقوق شهروندان و شناخت آن در شهر و سپس پیش بینی های لازم در این خصوص پرداخت و افزود: که اگر به مفهوم مدیریت شهری داریم فکر می کنیم می بایست در شیوه نامه های بعدی به اینها اشاره شود و اینها مفاهیمی است که کار مهندسان شهرساز است که باید به اینها توجه کنند.
در پایان دکتر ترکان گفت: از آنجا که در وضع مقررات ملی ساختمان، بحث شهرسازی آورده شده است بنابراین می توان عنوان (مقررات ملی ساختمان: مبحث شهرسازی) را به کار برد و در نهایت این عنوان مورد توافق اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
وی همچنین به مقاله های شهرسازی اشاره کرده و اظهار داشت: در نشریات زیادی مقاله هایی در زمینه شهرسازی حرف زده اند و به اندازه ای این مفاهیم در دنیا جدید است که می توان در این حوزه شهرسازی حرف زد. 
در انتهای جلسه مقرر گردید که در جلسه آینده گروه تدوین مبحث شهرسازی گزارشی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب ارائه شود.
اعضای گروه تخصصی شهرسازی حاضر در این جلسه:
دکتر شیرزاد یزدانی
 دکتر عباس صنیع زاده
دکتر حمیده امکچی
مهندس فتح اله فواد مرعشی
مهندس سینا صبری
 مهندس شیما همایی
 


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :