جلسه کمیسیون خدمات مهندسی برگزارشد

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۷:۵۴ تعداد بازدید: 1017


جلسه خدمات مهندسی روز چهارشنبه مورخ 95/6/31در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه  مهندس مصفا در خصوص ابهامات موجود در موضوع در نظر گرفتن هزینه‌های مالیات بر ارزش افزوده و همچنین حق بیمه که از مبلغ حق الزحمه خدمات مهندسی اشخاص حقوقی (طراح و ناظر) کسر خواهد شد، مواردی را عنوان نمودند. لذا مقرر گردید ایشان پس از کار کارشناسی، راه حل پیشنهادی را در گروه تلگرامی به اشتراک گذاشته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء به صورت مجازی، جمع بندی و یا در صورت لزوم، در جلسه بعدی کمیسیون به بحث گذاشته و نتیجه آن جهت اعلام به استانها، به هیأت رئیسه شورای مرکزی پیشنهاد گردد.

همچنین در ادامه این جلسه  مهندس سیف زاده گزارشی از مذاکره با آقایان دکتر ترکان و مهندس حق بین در ارتباط با الزام استاندارد مصالح ارائه نمود و عنوان کرد که آقای دکتر ترکان معتقد به همکاری سه جانبه سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی می‌باشند تا بتوان از اعضای سازمان برای نظارت و کنترل خطوط تولید مصالح، قطعات و فرآورده‌های ساختمانی دارای استاندارد اجباری شود. لذا مقرر گردید نامه نگاری با سازمان استاندارد انجام شود که نماینده آن سازمان جهت بررسی راههای همکاری در اولین جلسه کمیسیون که در شورای مرکزی انجام می‌شود، شرکت نماید.

همچنین مهندس هاشم زاده اطلاع داد که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در ارتباط با نحوه ارجاع نظارت به مهندسان ناظر، عملکرد موفقی داشته و نرم افزار آن طوری طراحی شده که برای اعضاء کاملاً شفاف سازی صورت پذیرفته است. لذا با توجه به اینکه آقای دکتر امینی مسئولیت این کار را در استان مذکو.ر به عهده دارد، مقرر گردید که از سازمان نظام استان اصفهان درخواست شود که در جلسات آتی، ایشان جهت تشریح نحوه عملکرد مورد مذکور، در جلسه خدمات مهندسی حضور یابد.

ادامه مذاكرات و تصميمات متخذه :
-با توجه به بند 3 دستور جلسه شماره 40 کمیسیون و پیرو جلسه قبلی، مقرر گردید جلسه بعدی کمیسیون خدمات دو هفته آینده، (13 یا 15 مهر) با دستور جلسه مشابه شماره 41 جهت استان مرکزی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مذکور برگزار گردد. هماهنگیهای لازم و اعلام قطعی تاریخ جلسه توسط آقای مهندس مصطفوی صورت می‌گیرد. ضمناً بازدید از دو کارخانه تولید مصالح ساختمانی استاندارد نیز در برنامه گنجانده شد.
-اعضای کمیسیون، به آقای مهندس وثبق نیا به مناسبت انتخاب ایشان به ریاست سازمان نظام استان قزوین تبریک گفتند.
-آقای مهندس راویان گزارش جلسه مشترک با سازمان نظام مهندسی استان قزوین را ارائه داد.
-با توجه به مصوبه جلسه قبل، آقایان دکتر میرمعزی، مهندس یزدی فر و مهندس تاجرباشی نمایندگان استان قزوین در جلسه شرکت نمودند. ابتدا آقای مهندس وثیق نیا در ارتباط با جلسه قبل مواردی را عنوان کرده و سپس آقای مهندس یزدی فر رئیس کمیته اشتغال سازمان نظام استان قزوین، توضیحات مبسوطی در ارتباط با اهداف و محورهای پیشنهادی فراخوان طرح «همگام» (هم اندیشی ملی گسترش اشتغال مهندسان) را ارائه نمود. ایشان عنوان کرد که سازمان نظام استان باید اشتغال مهندسان را ساماندهی کند در حالی که مهندسان از سازمان، انتظار اشتغال زایی دارند.
ایشان 3 محور پتانسیل سازمان در این مورد را چنین عنوان کرد :
1)پتانسیل ارتباط با دانشگاهها
2)پتانسیل بازار و صنعت
3)پتانسیل استفاده از اعضای سازمان که در ادارات و ارگانهای دولتی مشغول به کار هستند.
در این راستا، سازمان طرح همگام را راه اندازی نمود که یکی از اهداف آن، ایده یابی و به عبارتی، فروش ایده مهندسین به صنایع ساختمانی و سرمایه گذاری جهت تولید می‌باشد. در این راه، مواردی مانند تشکیل work shop، اعطای وام توسط بانکها، ارائه تسهیلات (مانند ارتباط با دستگاههای ذیربط جهت تسریع در اشتغال زایی مهندسان) و ... مد نظر می‌باشد. در اردیبهشت سال گذشته نیز توسط سازمان، سمینار «کارآفرینی» برگزار گردید که بسیار مفید بوده و این طرح، در ادامه آن سمینار می‌‌باشد. ضمناً مهلت ارائه طرحها به پایان رسیده است. در پایان مقرر گردید پس از جمع بندی طرحهای ارائه شده توسط سازمان استان قزوین، طرحهای اجرایی به همراه چارت اجرایی آن به کمیسیون خدمات مهندسی ارائه گردد تا کمیسیون پس از بررسی (به صورت مشترک با سازمان استان)، به شورای مرکزی پیشنهاد ارائه نماید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :