جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی برگزار شد.

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۷:۵۷ تعداد بازدید: 1879


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی راس ساعت 10:30 در تاریخ 95/07/07 با حضور دکتر شیبانی اصل مدیرکل دفتر تشکلهای مهندسی وزارت راه و شهرسازی و اعضای گروه تخصصی عمران در ساختمان شورای مرکزی تشکیل و تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید.

در ابتدای جلسه توسط  مهندس رئیسی ضمن خوش آمدگویی به دکتر شیبانی اصل و عضوء همراه در خصوص اهمیت بررسی ساماندهی خدمات مهندسی ساختمانهای احداثی بدون طی مراحل قانونی (استحکام بنا) و اظهار نظر در این خصوص توسط اعضای ذیربط سازمان نظام مهندسی استانها و مسئولیتهای سنگین آن توضیحاتی را ارائه و از توجه آقای دکتر شیبانی به قبول دعوت گروه تخصصی و حضور در جلسه قدردانی بعمل آوردند. 

در ادامه جلسه توسط مهندس رمضانی به تفصیل اهداف گروه تخصصی عمران شورای مرکزی از تهیه و تنظیم روند ساماندهی خدمات مهندسی ساختمانهای احداثی بدون طی مراحل قانونی (استحکام بنا) بیان گردید. 

 بخشهای مختلف ساماندهی خدمات مهندسی ساختمانهای احداثی بدون طی مراحل قانونی در بخشهای بشرح ذیل در جلسه ارایه شد:
الف: نحوه بررسی استحکام بنای ساختمانهای اجرا شده و فاقد پروانه ساختمان.
ب: نحوه بررسی ساختمانهای اجرا شده و دارای پروانه ساختمان که مشمول اضافه بنا در سطح یا طبقات می باشد.
ج: نحوه بررسی ساختمانهای اجرا شده و دارای پروانه ساختمان که بنا به درخواست مالک و اعلام شهرداری متقاضی تغیر کاربری میباشند.
د: در شرایط خاص مانند ساختمانهایی با زیربنای تا 300 متر مربع و تا دو سقف و غیره بر مبنای شیوه نامه های پیشنهادی هیات مدیره استانی و بعداز تصویب هیات 3 نفره قابل بررسی می باشد.

در ادامه جلسه آقایان دکتراژدری مقدم و مهندس نائیج پور نیز به بیان پاره ای از اهداف طرح اشاره نمودند. 

در پایان جلسه راهنمائیهای لازم در خصوص موضوعات مطرح شده توسط  دکتر شیبانی اصل اصل ارائه گردید. 

نامه شماره 95/159 مورخه 95/06/07 و ارجاع آن توسط دبیر محترم سازمان نظام مهندسی طی نامه شماره 2786 مورخ 95/07/01 از مرکز تحقیقات بتن (متب) مطرح و توصیه اعضای گروه تخصصی اطلاع رسانی به سازمان استانها جهت شرکت در موضوع مستمر در آن مطرح گردید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :