جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی برگزارشد

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۸:۰۷ تعداد بازدید: 2025


جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در روز سه شنبه مورخ 95/8/4 در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه مقرر شد تا در خصوص تعداد اعضای عضو رشته ترافیک دارای پروانه و فاقد پروانه با استانها مکاتبه و آمارها مجددا اخذ گردد. (آمار اعضاء به تفکیک پروانه دار – غیر پروانه و صلاحیت ها(یک صلاحیت، دو صلاحیت و ....)
همچنین صورتجلسه شماره 20 شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در مورخ 95/4/23 در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت . که با توجه به بند 5 صورتجلسه مقررگردید گزارش نهایی مبحث ترافیک اصلاح و ظرف مدت دو هفته به گروه ارائه شود تا پس از تایید این گروه به دفتر مقررات ملی ارائه شود. 
 مقرر شد که cd مطالعات مشاور برای کلیه استانها جهت اظهار نظر ارسال شود. 

همچنین مقرر گردید تا در جلسه آتی از نمایندگان کلیه استانهایی که در تامین مالی هزینه مطالعات مقررات ملی سهم داشته اند دعوت بعمل می آید تا زمینه سازی مناسبی برای تصویب و اجرای مقررات ملی ساختمان انجام شود. 
در پایان نیز مقرر گردید تا  لیست جلسات حضور اعضای گروه تخصصی ترافیک تا آخر مهر ماه 95 استخراج و تایید کارکرد به استانها اعلام شود. 

گالری تصاویر - جلسه گروه تخصصي ترافيك95/8/4
نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :