برگزاري انتخابات هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ -  ۱۲:۳۰ تعداد بازدید: 710


براساس ماده 71 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، انتخابات هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد انجام يافت و آقاي مهندس عليرضا فرشيد از سوي هيئت مديره دورة هفتم سازمان به عنوان رئيس انتخاب گرديد . 
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی استان یزد، دكتر محمدرضا جواهري نيز به عنوان نايب رئيس اول، دكتر ابوالفضل اسدي نايب رئيس دوم و مهندس محمدرضا شاه حسيني به عنوان دبير انتخاب گرديدند كه به اين ترتيب اعضاي هيئت رئيسه اين سازمان در سال كاري جديد بدون تغيير در سمت هاي خود ابقا شدند . 
مهندس فرشيد رئيس سازمان پس از اين انتخاب در گفتگوي كوتاهي با روابط عمومي سازمان ضمن تشكر از حسن اعتماد هيئت مديره ، اين انتخاب را نشانة انسجام و همدلي اعضاي هيئت مديره دوره هفتم سازمان دانست و ابراز اميدواري كرد در يك سال پيش رو ، طرحها و برنامه ريزيهاي گستردة انجام شده به شكوفايي برسد . 
وي اولويت هاي مهم سازمان در حال حاضر را تحكيم ساختار خدمات مهندسي ، رونق اشتغال مهندسان و به نتيجه رساندن اهداف كميته حمايت از سرمايه گذاري عنوان كرد .
رئيس سازمان همچنين با اشاره به عضويت دكتر جواهري نايب رئيس اول سازمان در دورة جديد شوراي مركزي ابراز اميدواري كرد به كمك ايشان و با تكيه بر تخصص و تجربيات وي پتانسيل هاي خوب استاني در سطح كشور بسط و گسترش يابد .

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :