ششمين جلسه هيات اجرائي بيستمين اجلاس هيات عمومي برگزارشد.

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ -  ۱۵:۲۳ تعداد بازدید: 684
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمانششمین جلسه کمیته برگزاری اجلاس بیستم روز سه شنبه مورخ 96/3/23برگزارشد

در این جلسه پوسترهای تهیه شده با همکاری استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی با رویکرد اجلاس بیستم ارائه گردید و نسخه نهایی مصوب شد.

در ادامه جلسه اعضای شورای اطلاع رسانی اجلاس بیستم تعیین و مقرر شد با محوریت روابط عمومی شورای مرکزی امور مربوط اقدام گردد.

براساس پیشنهاد استان آذربایجان غربی مجری اجلاس تعیین گردید.

گزارش پیگیری مکاتبات انجام گرفته توسط دبیرخانه اجلاس ارایه شد.

همچنین برای برنامه نشست خبری مقررگردید توسط روابط عمومی شورای مرکزی اقدام گردد.

 پیشنهاد خانم دکتر نصر در مورد ضرورت تشکیل کمیسیونهای جدید در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط مهندس رمضانی به شرح زیر:
1.  کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان
2.  کمیسیون مجریان و سازندگان ذی صلاح
3.  کمیسیون بهبود کیفیت و استانداردسازی
4.  کمیسیون ایمنی در ساختمان
مطرح وتشکیل آن در جلسه مصوب گردید.
 در ادامه  کلیه فعالیت های مربوط به اجلاس بیستم که طبق برنامه زمان بندی به تصویب رسیده بود مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفت.

 قابل ذکر است بیستمین اجلاس هيات عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان كشور در  21 و 22  تير ماه سال جاری به ميزباني ارومیه برگزار مي شود.


 برنامه هاي كلي هر اجلاس بر اساس ماده ۱۰۷آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام شده كه برخي از آنان عبارتند از : استماع گزارش سالانه و بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي، گزارش عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها، اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استانها با يكديگر، تصويب ميزان و رويه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي.


محورهاي مختلفی در این اجلاس  مورد بررسي قرار خواهند گرفت كه در نهايت منجر به صدور قطعنامه پاياني خواهد شد. 


 اهداف برگزاری این دوره، ايجاد وحدت رويه در استانها، تأكيد و نظارت بر انجام وظايف طراحان، ناظران و مجريان عضو سازمان، تعامل صحيح با ارگانهاي ذيربط، افزايش ارتباط تنگاتنگ با وزارت راه و شهرسازي و درخواست برون سپاري بخش ديگري از وظايف راه و شهرسازي به سازمان نظام مهندسي ساختمان خواهد بود.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :