جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات برگزارشد

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ -  ۱۱:۲۹ تعداد بازدید: 2152به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات روز سه شنبه مورخ 96/6/7درساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
 در ابتدای جلسه این جلسه دکتر محمودی و دکتر زارع و  دکتر نیکخواه در خصوص مسائل مرتبط با پژوهش و همچنین مکاتبات صورت گرفته با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها به عنوان پیش از دستور مطالبی را بیان کردند  و  دکتر نیکخواه پیشنهاد برگزاری جلسه با  دکتر شیبانی اصل در معاونت مسکن وزارتخانه را دادند. در خصوص نظام نامه کارآموزی  دکتر کارگر پیشنهاد دادند که با دفتر مقررات ملی مسکن جلسه‏ ای برگزار شود.
در ادامه جلسه موارد زیر مطرح شد:
برگزاری جلسه مشترک با آقای مهندس رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی و مکاتبه با معاونت مسکن وزارتخانه جهت تشکیل کارگروه مشترک با دفتر مقررات ملی ساختمان مقرر گردید پیگیری شود.
مقرر گردید اسامی و شماره‏های مسئولین کمیته آموزش سازمانهای نظام مهندسی ساختمان حداکثر تا روز شنبه مورخ 1396/06/11 توسط  مهندس نظری در گروه تلگرام کمیسیون آموزش به اشتراک گذاشته شود.
مقرر گردید اخبار و فعالیت‏های کمیسیون آموزش و پژوهش در سایت سازمان نظام مهندسی کشور در بخش آموزش و پژوهش قرار داده شود و  مهندس نظری این موضوع را پیگیری نموده و در صورت نیاز با آقای مهندس بهادری نیز هماهنگی نمایند.
در خصوص بند اول دستور جلسه «موضوع نظام نامه کارآموزی» کارگروه مربوطه مطالبی را ارائه نمودند. در خصوص نظام‏نامه کارآموزی که توسط سازمان نظام مهندسی استان فارس و همچنین نظام‏نامه کارآموزی نظام مهندسی استان قم تهیه و ارائه شده بود بحث و تبادل نظر گردید. آقای دکتر زارع در خصوص نظام‏نامه کارآموزی که توسط استان فارس تهیه شده توضیحاتی را ارائه نمودند و نحوه انجام کارآموزی را تشریح کردند و در ادامه آقای مهندس نوری نیز در خصوص شرایط مهندسان کارآموز مطالبی را بیان نمودند. آقای دکتر ترک‏زاده نیز پیشنهاد نمودند که یک شیوه‏نامه و نظام‏نامه کارآموزی تهیه و نهایی شود و از طریق شورای مرکزی به استانها ابلاغ شود و در خصوص شرایط و نحوه انتخاب استاد کارآموز، نوع فعالیت اعم از طراحی یا نظارت، مدت زمان کارآموزی، گزارش پایان کارآموزی، بیمه کارآموز، نظارت بر فعالیت کارآموز، ابزارهای تشویقی جهت استادان کارآموز نظیر امتیاز و افزایش ارجاع نظارت، مطالبی را بیان نمودند.
مهندس رجبی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسه کمیسیون حضور یافت و  دکتر جوان مجیدی گزارشی از فعالیت‏های کمیسیون آموزش را ارائه و درخواست‏ها و پیشنهادات کمیسیون که در جلسات قبلی کمیسیون به تصویب رسیده بود مطرح گردید. پس از اینکه اعضای کمیسیون خود را معرفی نمودند آقای مهندس رجبی درخصوص اهمیت کمیسیون آموزش نکاتی را مطرح نمودند و خواستار توجه ویژه به بحث آموزش مهندسان اعم از محتوای آموزش، اساتید و امکانات و ... شدند.
با توجه به اینکه  دکتر مهدوی‏نژاد (دکتری معماری) با یک تیم کاربری و علمی مسئولیت برقراری ارتباط و تعامل با مراکز معتبر و برجسته بین‏المللی را بر عهده دارند پیشنهاد دادند که جلسه‏ای با دکتر مهدوی‏نژاد برگزار شود.
آقای مهندس رجبی پیشنهاد دادند که در جلسات کمیسیون آموزش از اساتید دانشگاه نیز به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آید و مراودات با دانشگاهها و اساتید دانشگاه بیشتر شود.
مقرر گردید نامه‏ای به وزارت خانه جهت تشکیل کمیته مشترک بین وزارتخانه و کمیسیون آموزش و پژوهش با امضای ریاست سازمان ارسال شود تا پیرامون مباحث کارآموزی و آسیب‏های موجود بحث و تبادل نظر و تصمیم مناسب اتخاذ شود.
مقرر گردید مکاتبه‏ای با سازمان‏های نظام مهندسی استانها انجام شود و توانمندی و علاقه‏مندی و پتانسیل استانها در کارگروه‏های مختلف استعلام شود.
مقرر گردید هماهنگی لازم با وزارتخانه جهت برگزاری جلسه مشترک انجام شود. (پیگیری توسط  دکتر جوان مجیدی)
مقرر گردید در جلسه آینده کمیسیون آموزش که در تاریخ 28/06/1396 برگزار می‏گردد جلسه‏ای مشترک نیز با ریاست محترم سازمان  مهندس رجبی برگزار شود و هر یک از اعضای کمیسیون چنانچه پیشنهادی دارند ارائه نمایند.
نامه شماره 6059/د/ش م مورخ 06/06/ 1396در خصوص تشکیل واحد ترویج مقررات ملی ساختمان قرائت و با توجه به محتوای موضوع مبنی بر ارتباط با بحث آموزش و سیاست گذاری اتفاق افتاده کمیسیون آموزش مقرر گردید کارشناس مربوطه هماهنگی لازم را با کمیسیون آموزش داشته باشند.
نامه شماره 6080/د/ش م مورخ 07/07/ 1396در خصوص نشریه شمس قرائت شد و مقرر گردید مهندس نظری پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورند. (گزارش مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1396/06/11 به آقای دکتر جوان مجیدی جهت بررسی و تأئید ارائه نمایند.
نامه شماره 6056/د/ش م مورخ 06/06/ 1396در خصوص خط مشی نظام مهندسی در اجلاس بیستم قرائت شد و مقرر گردید فایل مربوطه به همراه تفکیک موضوعی برنامه‏های عملیاتی در گروه تلگرامی توسط  مهندس نظری به اشتراک گذاشته شود و اعضای کمیسیون نظرات خود را در این زمینه ارائه نمایند.
مقرر گردید اسامی اعضای هیأت علمی موضوع نامه شماره 5972/د/ش م مورخ 1396/05/31 که توسط استانها اعلام می‏گردد توسط  مهندس نظری جمع بندی و نهایتاً به آقای دکتر سرافرازی ارائه نمایند.
تفاهم نامه‏های طرح آموزش مهندسان فی‏مابین سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان فنی و حرفه‏ای در خصوص کارآموزی دانش آموختگان در جلسه مطرح و مقرر گردید فایل‏های مربوطه در گروه تلگرام توسط نظری به اشتراک گذاشته شود.

گالری تصاویر - جلسه كميسيون آموزش و پژوهش 96/6/7


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :