کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ -  ۱۱:۳۰ تعداد بازدید: 1870
جلسه  کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات با موضوع مشخص کردن کارگروه های کمیسیون و شرح وظایف آنها در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد .

در این جلسه دکتر جوان مجیدی گفت : ابتدا کارگروههای مختلف مشخص شود و براساس تجربیات، مسئول کارگروه مشخص و سپس توسط مسئول کارگاه و درصورت نیاز پیشنهاد اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش، سایر اعضای هر کارگروه مشخص و معرفی شوند. مسئول کارگروه نیز می تواند از طریق پیشنهادات کتبی ارسال شده توسط هر یک از استانها و یا مراجعه به سایت سازمان های نظام مهندسی هر استان، افراد توانمند و با تجربه در زمینه مربوطه را شناسایی نماید.
همچنین دکتر ترک زاده افزود : اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش رئیس کارگروه ها باشند و هر کارگروه 3 تا 5 نفر عضو داشته باشد. و نیز  دکتر وفایی و خانم دکتر محمودی پیشنهاد دادند که تعداد کارگروه ها زیادنباشد و برای کارگروه ها اهداف تعریف شود.

عناوین کارگروه های پیشنهادی:
1)کارگروه آموزش مستمر
2)کارگروه آموزش همگانی
3)کارگروه پژوهش
4)کارگروه انتشارات
افراد کارگروه های مختلف به شرح ذیل مشخص شد:
کارگروه آموزش مستمر: آقایان دکتر سرافرازی- دکتر زارع- مهندس نور- دکتر کارگر- دکتر ترک زاده
کارگروه آموزش همگانی: آقای دکتر دیلمقانی (شامل ترویج مقررات ملی و آموزش افراد فنی و کارگران و…)
کارگروه پژوهش: خانم دکتر محمودی- آقای دکتر نیکخواه
کارگروه انتشارات: آقای مهندس وفایی
مقرر گردید آقایان دکتر جوان مجیدی و دکتر جواهری مسئول پیگیری و هماهنگی کارگروه های تعریف شده فوق باشند.
فعالیت‏های مربوط به آموزش مستمر تفکیک و به شرح ذیل افراد مشخص و مسئول پیگیری امور مربوطه شدند:
-آقای دکتر سرافرازی پیگیری امور مرتبط با سرفصل دوره های آموزش مالی را انجام دهند.
-آقایان دکتر ترک زاده- دکتر کارگر و دکتر زارع درخصوص دوره کارآموزی قبل از ورود به حرفه مهندسی و دوره‏ ای ویژه تمدید و ارتقاء پایه مهندسان را پیگیری نمایند.
-آقای مهندس نوری درخصوص آموزش مجازی پیگیری نمایند.

-مقرر گردید نقشه راه و هدف و برنامه زمانبندی هر یک از کارگروه ها جهت تحقق اهداف آن توسط امضای کارگروه تهیه و در جلسه آینده جهت طرح در کمیسیون آموزش و پژوهش و تصمیم نهایی و تصویب آن ارائه گردد.
-مقرر گردید لیست و اسامی رؤسای کمیته های آموزش و پژوهش و انتشارات کارشناسان مسئول و نماینده هیأت مدیره هر یک از کمیته‏ های مذکور از سازمان‏های نظام مهندسی استانها درخواست شود. (توسط آقای مهندس نظری پیگیری شود)
-مباحث قابل ارائه به رئیس  سازمان نظام مهندسی  مهندس رجبی به شرح زیر مشخص گردید:
-اصلاح ساختار سایت سازمان نظام مهندسی
-تخصیص درصدی از بودجه سالیانه شورای مرکزی و هر استان جهت حمایت از طرح ها و مقالات پژوهشی و تقدیر از پژوهشگران برتر
-پیگیری استفاده از اعتبارات موضوع ماده 56 قانون الحاق 2 (اعتبارات پژوهشی) توسط سازمان‏های نظام مهندسی استانها از دستگاههای اجرایی مرتبط با صنعت ساختمان 
-پیشنهاد جهت تشکیل کمیته مشترک شورای مرکزی سازمان و وزارت راه و شهرسازی در حوزه آموزش 
-امکان استفاده از ردیف بودجه اهداف برنامه ای جهت هزینه‏ های فعالیت‏های مربوط به آموزش، پژوهش و انتشارات.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :