مناسبت ها

 

نشریه شمس

سال پانزدهم، شماره 114، تیر 97، 150 صفحه
 

نرم افزار

دریافت نسخه اندروید
 

جستجو


 

کانال روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان


اخبار کوتاه ساختمان
...سایر

کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ -  ۱۱:۳۰ تعداد بازدید: 806
جلسه  کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات با موضوع مشخص کردن کارگروه های کمیسیون و شرح وظایف آنها در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد .

در این جلسه دکتر جوان مجیدی گفت : ابتدا کارگروههای مختلف مشخص شود و براساس تجربیات، مسئول کارگروه مشخص و سپس توسط مسئول کارگاه و درصورت نیاز پیشنهاد اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش، سایر اعضای هر کارگروه مشخص و معرفی شوند. مسئول کارگروه نیز می تواند از طریق پیشنهادات کتبی ارسال شده توسط هر یک از استانها و یا مراجعه به سایت سازمان های نظام مهندسی هر استان، افراد توانمند و با تجربه در زمینه مربوطه را شناسایی نماید.
همچنین دکتر ترک زاده افزود : اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش رئیس کارگروه ها باشند و هر کارگروه 3 تا 5 نفر عضو داشته باشد. و نیز  دکتر وفایی و خانم دکتر محمودی پیشنهاد دادند که تعداد کارگروه ها زیادنباشد و برای کارگروه ها اهداف تعریف شود.

عناوین کارگروه های پیشنهادی:
1)کارگروه آموزش مستمر
2)کارگروه آموزش همگانی
3)کارگروه پژوهش
4)کارگروه انتشارات
افراد کارگروه های مختلف به شرح ذیل مشخص شد:
کارگروه آموزش مستمر: آقایان دکتر سرافرازی- دکتر زارع- مهندس نور- دکتر کارگر- دکتر ترک زاده
کارگروه آموزش همگانی: آقای دکتر دیلمقانی (شامل ترویج مقررات ملی و آموزش افراد فنی و کارگران و…)
کارگروه پژوهش: خانم دکتر محمودی- آقای دکتر نیکخواه
کارگروه انتشارات: آقای مهندس وفایی
مقرر گردید آقایان دکتر جوان مجیدی و دکتر جواهری مسئول پیگیری و هماهنگی کارگروه های تعریف شده فوق باشند.
فعالیت‏های مربوط به آموزش مستمر تفکیک و به شرح ذیل افراد مشخص و مسئول پیگیری امور مربوطه شدند:
-آقای دکتر سرافرازی پیگیری امور مرتبط با سرفصل دوره های آموزش مالی را انجام دهند.
-آقایان دکتر ترک زاده- دکتر کارگر و دکتر زارع درخصوص دوره کارآموزی قبل از ورود به حرفه مهندسی و دوره‏ ای ویژه تمدید و ارتقاء پایه مهندسان را پیگیری نمایند.
-آقای مهندس نوری درخصوص آموزش مجازی پیگیری نمایند.

-مقرر گردید نقشه راه و هدف و برنامه زمانبندی هر یک از کارگروه ها جهت تحقق اهداف آن توسط امضای کارگروه تهیه و در جلسه آینده جهت طرح در کمیسیون آموزش و پژوهش و تصمیم نهایی و تصویب آن ارائه گردد.
-مقرر گردید لیست و اسامی رؤسای کمیته های آموزش و پژوهش و انتشارات کارشناسان مسئول و نماینده هیأت مدیره هر یک از کمیته‏ های مذکور از سازمان‏های نظام مهندسی استانها درخواست شود. (توسط آقای مهندس نظری پیگیری شود)
-مباحث قابل ارائه به رئیس  سازمان نظام مهندسی  مهندس رجبی به شرح زیر مشخص گردید:
-اصلاح ساختار سایت سازمان نظام مهندسی
-تخصیص درصدی از بودجه سالیانه شورای مرکزی و هر استان جهت حمایت از طرح ها و مقالات پژوهشی و تقدیر از پژوهشگران برتر
-پیگیری استفاده از اعتبارات موضوع ماده 56 قانون الحاق 2 (اعتبارات پژوهشی) توسط سازمان‏های نظام مهندسی استانها از دستگاههای اجرایی مرتبط با صنعت ساختمان 
-پیشنهاد جهت تشکیل کمیته مشترک شورای مرکزی سازمان و وزارت راه و شهرسازی در حوزه آموزش 
-امکان استفاده از ردیف بودجه اهداف برنامه ای جهت هزینه‏ های فعالیت‏های مربوط به آموزش، پژوهش و انتشارات.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :