جلسه گروه تخصصی ترافیک برگزارشد

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ -  ۱۵:۵۲ تعداد بازدید: 5497
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 96/3/30 در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
در این جلسه کلیات و جزئیات موارد تابلوها و راهنماییهای مبحث بیستم مربوط به مهندسی ایمنی مورد بحث قرار گرفت.
 مقرر شد دکتر کامبیز رضوی از طرف گروه در کمیته بازنگری تخصصی بازنگری مبحث بیستم شرکت نمایند. 
مقررشد اعضای محترم زیر به عنوان عضو مدعو دعوت گردند:آقایان دکتر/مهندس قناعت- شیرمحمدی - رحیم اف- محمدی نژاد و معماریان
در ضمن طی نامه ای از استانها درخواست شد لیست اعضای کمیسیون تخصصی ترافیک خود را کتبا به شورای مرکزی ارسال نمایند.
همچنین مقرر شد در هر شماره از مجله شمس یکی از اعضای ترافیک شورای مرکزی مصاحبه نمایند.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :