ششمين جلسه گروه تخصصي شهرسازي برگزار گرديد

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ -  ۱۶:۳۲ تعداد بازدید: 1856

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، ششمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی راس ساعت 11صبح روز چهارشنبه 96/5/11 با حضور امضاکنندگان ذیل در محل شورای مرکزی سازمان تشکیل شد.

ابتدا  مهندس وثیق نیا رئیس گروه شهرسازی بند یک دستور جلسه مبنی بر بررسی نحوه فعالیت کارگروه های گروه تخصصی را قرائت و پس از بحث و تبادل مقرر گردید ، مسئولیت کارگروه آموزش و ترویج به آقای مهندس جابر نصیری و کارگروه صلاحیت و اشتغال به آقای مهندس رسول وظیفه شناس و کارگروه قوانین و پایش به آقای مهندس احمد زارعی واگذار گردد.
 اعضای کارگروه ها نیز معین و مقرر گردید هرکار گروه در صورت نیاز متناسب با دستور جلسه حداکثر تا دو نفر از دیگر غیرعضو کارگروه را دعوت نماید.
در ادامه دستور دوم جلسه توسط  دکتر عباس صنیع زاده تحت عنوان بررسی مواد مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  قرائت و توضیحات لازم درخصوص آن برای حاضرین ارائه و پس از بحث و مذاکرات مفصل مقرر گردید ، اعضا نظرات خود را ارائه و سرانجام مقرر گردید در جلسه ای که هفته آینده در حضور ریاست  سازمان تشکیل می شود پیشنهادات گروه در خصوص  اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه شود. 
حاضرین در جلسه:جناب اقایان دکتر /مهندس:
عباس وثیق نیا ، سید فتح اله فواد مرعشی ، عباس صنیع زاده ، جابر نصیری ، محسن غیاثی نیا ، رسول وظیفه شناس ، عمران کهزادی ، احمد کرباسی ، حسین علی فلاحتیان ، سیدمجید فارغیان ، محمدخلیل البرز نیا ، هوشنگ کاتب احدی 
و خانم مهندس معصومه فتحعلیان

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :