جلسه گروه تخصصی شهرسازی برگزارشد

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ -  ۱۶:۳۱ تعداد بازدید: 5405

.به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی پیرودعوتنامه شماره  420/24660  مورخ 96/05/23 مدیرکل محترم مقررات ملی و کنترل ساختمان، به منظور مشاوره و رایزنی در خصوص عناوین سر فصل های پیشنهادی دوره های آموزشی ارتقا پایه رشته شهرسازی ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 96/05/31 جلسه مشترکی با حضور اعضای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی، مدیر کل دفتر مقررات ملی (آقای مهندس مانی فر)، مدیر کل راهبری و هدایت طرح-های باز آفرینی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران(آقای مهندس نوروزیان)، معاون دفتر مقررات ملی ساختمان(آقای نورمحمدی)، عضو شورای تدوین مقررات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (دکتر ناصر بنیادی)، مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (خانم دکتر عرفانیان) و کارشناس محترم دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی(خانم مهندس عطاران) برگزار شد. کلیه مسائل و مباحث مطروحه پیرامون جداول دوره های پیشنهادی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان صورت گرفت و پس از بحث و بررسی مقرر شد جمعبندی کلیه نظرات گروه تخصصی حداکثر تا تاریخ 15/06/96 به دفتر مقررات ملی ارسال و همچنین نماینده ای از جانب گروه تخصصی برای شرکت در جلسات آن دفتر انتخاب و معرفی گردد. 
در این جلسه مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان ضمن تاکید بر جامعیت رشته شهرسازی و لزوم آگاهی متخصصین دیگر رشته ها از اصول و مبانی آن مطرح نمودند که وزارت راه و شهرسازی علاقه مند است دوره"بازآفرینی شهری پایدار بافت¬های ناکار آمد شهری در راستای توسعه پایدار" را در چارچوب دوره های آموزشی برای هفت رشته اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد نماید.
همچنین در این جلسه آقای مهندس مانی فر لزوم آموزش مدرسان دوره فوق را در اولویت اقدام پشنهاد نمود.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :