دفتر چه سئوالات اختصاصی/رشته برق سال ۸۷

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ -  ۱۰:۱۲ تعداد بازدید: 5434

آرم شورا

 

 

 

 

دفتر چه سئوالات اختصاصي

آزمون كارشناسي عمومي ماده 27

 

رشته بـرق

 

 

تاريخ آزمون : 17/11/1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدت آزمون              :   160   دقيقه (عمومي و اختصاصي)

تعداد سئوالات اختصاصي :  40     سئوال

 

 

تذكرات :

1)   سئوالات تستي بصورت چهارگزينه اي است.  لطفاً فقط يك جواب را بعنوان پاسخ صحيح در برگه پاسخنامه در رديفي كه به ترتيب شماره به پاسخ سئوال مربوطه اختصاص داده شده درج فرماييد.

2)   فقط خانه مربوط به گزينه انتخابي خود را با مداد مشكي كاملاً پركنيد و از درج هر گونه علامت اضافي بر روي برگ پاسخنامه اجتناب فرماييد.

3)      به پاسخ هايي كه در برگه پاسخنامه درج نشده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4)      به پاسخ هاي اشتباه و يا بيش از يك انتخاب يك سوم نمره منفي تعلق مي گيرد.

5)    رشته شهرسازي علاوه بر سئوالات تستي داراي سئوال‌هاي تشريحي است كه در همين دفترچه چاپ شده و براي پاسخ به آن با كاغذ جداگانه در اختيار داوطلب گذارده خواهد شد ، لطفاً مشخصات خود را كه قبلاً‌ بر روي برگه چاپ شده كنترل و در صورت مغايرت اعلام و پس از پاسخ همراه با پاسخنامه تستي تحويل مسئول حوزه بدهيد.

6)      استفاده از كتاب و مدارك و ماشين حساب در زمان آزمون آزاد است ولي مبادله آنها با ديگر داوطلبان مجاز نمي باشد.

7)      چنانچه دفترچه سئوالات تحويلي به شما داراي اشكالات چاپي يا افتادگي است ،  لطفاً فوراً به مسئولين برگزاري آزمون اطلاع دهيد.

8)   لطفاً پس از خاتمه مدت آزمون ، برگه پاسخنامه تستي را كه مربوط به سئوالات عمومي و اختصاصي است همراه با كارت ورود به جلسه تحويل مسئولين حوزه بنماييد.

 

 

 

موفق باشيد


1- هدف از لوله گذاري در ساختمانها براي تأسيسات الكتريكي چيست ؟

1) تغيير مجدد سيم كشي

2) تعويض ، تغيير سيمها بدون كنده كاري و خرابكاري ديوارها و كف ساختمانها

3) تعويض سايز سيمها

4) هيچكدام

 

2- در مسير لوله كشي بين دو نقطه اتصال مكانيكي مانند دو جعبه و يا يك جعبه و يك بوشن و يا دو بوشن در صورتي كه تعداد خمها از چهار ربع خم (مجموعاً 360 درجه) بيشتر گردد چه بايد كرد؟

1) مسير لوله كشي را در طراحي عوض مي كنيم.

2) يك بوشن را حذف مي كنيم .

3) Pull Box  در مسير قرار مي دهيم.

4) هيچكدام

 

3- ضريب نگهداري MF در محاسبه روشنائي به چه عواملي بستگي دارد ؟

1) نوع محيط نوع حباب فاصله دو تميز كردن متوالي

2) ابعاد اطاق نوع حباب رنگ اطاق

3) نوع محيط ابعاد اطاق فاصله دو تميز كردن متوالي

4) در محاسبات روشنائي ضريب نگهداري يك عدد تجربي است .

 

4- كابلهاي  برق با ولتاژ اسمي 1KV  با غلاف پي وي سي را نبايد هيچگاه در دماي كمتر از مقدار زير نصب و كابل كشي كرد :

1) (5+) درجه سانتيگراد

2) صفر درجه سانتيگراد

3) (2-) درجه سانتيگراد

4) (5-) درجه سانتيگراد

 

5- حداقل عمق دفن كابلهاي فشار ضعيف در پياده رو برابر است با :

1) 3/0 متر از كف پياده رو

2) 8/0 متر از كف پياده رو

3) 2/1 متر از كف پياده رو

4) محدوديتي وجود ندارد.

6- در برآورد توان براي لامپهاي فلورسنت ، در صورتي كه از بالاست الكترونيكي استفاده شود ، توان ظاهري لامپ برحسب ولت آمپر حدوداً برابر است با :

1) توان لامپ

2) دو برابر توان لامپ

3) نصف توان لامپ

4) يك و نيم برابر توان لامپ

 

7- كداميك از محيط هاي زير جزو محيطهاي كاري حساس محسوب نمي شوند و نصب روشنائي اضطراري در آنها ضرورتي ندارد ؟

1) دفتر كار مهندسي

2) محيطهاي مجاور مخازن داغ

3) سالن  تئاتر

4) اتاق عمل  

 

8- طراحي روشنائي سالن مونتاژ خودروسازي به ابعاد 50×100 متر با چراغهاي بخار سديم 400 وات با شار نوري  50000 لومن موردنظر است . در صورتي كه روشنائي استاندارد مورد نياز اين سالن 300 لوكس و  ضريب نگهداري و بهره به ترتيب 6/0 و 5/0 باشد ، چه تعداد چراغ در اين سالن مورد نياز است ؟

1) 100

2) 30

3) 60

4) 50

 

9- در يك پست پاساژ ، تابلو فشار متوسط در سمت راست نصب شده است ، نحوه استقرار صحيح سلولها را از سمت راست در حالتي كه مقابل تابلو ايستاده ايد  مشخص نمائيد.

1) سكسيونر قابل قطع ورودي ، دژنكتور ، سكسيونر قابل قطع خروجي

2) سكسيونر قابل قطع ورودي ، سكسيونر قابل قطع خروجي ، دژنكتور

3) دژنكتور ، سكسيونر قابل قطع ورودي ، سكسيونر قابل قطع خروجي

4) هيچكدام

 

10- جريان نامي فيوزي كه معمولاً براي موتور انتخاب مي شود باكدام يك از مقادير زير مطابقت دارد ؟

1) 4 برابر جريان نامي موتور

2) 3 برابر جريان نامي موتور

3) 2 برابر جريان نامي موتور

4) برابر جريان نامي موتور

 

11- باري 120 كيلوواتي با ضريب توان 7/0 با نصب خازن داراي ضريب توان 95/0 شده است ، ظرفيت خازن حدوداً برابر است با :

1) 52KVAR

2) 84KVAR

3) 97KVAR

4) 105KVAR

 

12- حداقل توان قطع اتصال كوتاه سه فاز كليد اتوماتيك نبايد از چه مقداري كمتر باشد ؟

1) 6/1 كيلوآمپر

2) 2 كيلوآمپر

3) 10 كيلوآمپر

4) 120 كيلوآمپر

 

13- آيا آزمايش دي الكتريك براي تمام تابلوها الزامي است ؟

1) بله

2) در بعضي شرايط

3) بهتر است انجام شود .

4)  الزامي نيست .

 

14- ظرفيت الكتريكي شينه فازها بايستي چند درصد جريان اسمي كليد تغذيه كننده تابلو باشد ؟

1) 150 درصد

2) 100 درصد

3) 200 درصد

4) 160 درصد

15- در صورت نياز به باز كردن رگولاتور اصلاح ضريب قدرت از تابلوي بانك خازن :

1) سيمهاي K و L را از رگولاتور جدا مي كنيم .

2) دو سر L و K را به هم متصل مي كنيم .

3)  L و K را از ترانس جريان جدا مي كنيم .

4) هيچكدام

 

16- براي جلوگيري از كاهش سطح روغن ترانسفورماتورها و اتصالات داخلي آن از چه نوع رله حفاظتي استفاده مي شود ؟

1) رله ديفرانسيل

2) رله جريان زياد

3) رله بوخهلتس

4) رله ديستانس

 

17- براي حفاظت شين ساده در پستهاي فشار قوي كه فقط خطوط ترانسفورماتور و يا ژنراتورها به آن متصل اند ، استفاده از رله حفاظتي زير توصيه مي گردد :

1) رله امپدانس كم

2) رله ديفرانسيل

3) رله جهت دار

4) رله ديستانس

 

18- براي تغذيه تابلوي برق روشنائي كه مدار خروجي آنها عمدتاً چراغهاي فلورسنت و گازي مي باشد مقطع كابل ورودي محاسبه شده 25 ميليمترمربع نتيجه شده است . در مورد سطح مقطع هادي خنثي كداميك از مقاطع  زير صحيح مي باشد :

1) 16 ميليمترمربع

2) 25 ميليمتر مربع

3) 35 ميليمتر مربع

4) هر دو رديف "الف" و "ب"

 

19- دستگاهي با استفاده از سيستم برق رساني TN-S توسط كليد مينياتوري (MCB) بهمراه كليد خودكار جريان باقيمانده (RCD) تغذيه مي گردد. شخصي برروي كف پوش عايق به ضخامت يك سانتيمتر جلوي دستگاه ايستاده است ، يك دست او با سيم PE و دست ديگر با سيم فاز تماس دارد. چه اتفاقي خواهد افتاد ؟

1) آز آنجائي كه روي عايق ايستاده كليد MCB  عمل نمي كند.

2) كليد RCD عمل نمي كند و برق گرفتگي ايجاد مي شود.

3) كليد RCD عمل مي كند و برق گرفتگي ايجاد نمي شود.

4) هيچكدام

 

20- براي تأمين برق كارگاهي ، ترانسفورماتور قدرت كاهنده ولتاژ بنا به دلايلي 5 متر بالاتر از كف سالن كارگاه و در داخل سالن قرار گرفته است . از نظر ايمني كداميك از انواع ترانسفورماتورهاي ذيل مجاز مي باشد ؟

1) ترانسفورماتور آسكارل

2) ترانسفورماتور خشك

3) ترانسفورماتور هرمتيك (بسته)

4) هر دو مورد رديف "ب" و "ج"

 

21- وسيله اي كه از بالا رفتن ولتاژ و جريان در مدار ممانعت مي كند بعنوان Surge Protection Device (SPD)  معروف مي باشد . معمولاً از چه عناصري تشكيل مي شود ؟

1) رله جريان زياد

2) گپ ، وريستور

3) ديود

4) هر دو رديف "ب" و "ج"

 

22- كداميك از جملات زير صحيح مي باشد:

1) براي انتخاب سيستم حفاظت در مقابل آذرخش يك مكان ، محل قرارگيري و كاربري آن مكان يكي از  پارامترهاي ارزيابي  است .

2)  با نصب صاعقه گير الكترونيكي اثرات الكترومغناطيسي جريان آذرخش در مكان مورد حفاظت قابل كاهش مي باشد.

3)  به منظور پراكنده نمودن جريان آذرخش در زمين ، بدون اينكه باعث اضافه ولتاژهاي خطرناك شود ، شكل و ابعاد سيستم پايانه زمين اهميت بيشتري از  مقدار مشخص شده مقاومت براي الكترود زمين مي باشد.

4)   هر سه مورد

23- تعبيه آسانسور در ساختماني با چند طبقه به بالا و طول مسير حركت بيش از چند متر الزامي است؟

1) چهار طبقه و 8 متر

2)  چهار طبقه و 5/10 متر

3)  پنج طبقه و 8 متر

4) پنج طبقه و 5/10 متر

 

24- تولرانس (رواداري) توقف كابين از سطح تراز ورودي هر طبقه نبايد از مقدار زير بيشتر باشد.

1) 20  ميليمتر

2) 23  ميليمتر

3) 30  ميليمتر

4) 25  ميليمتر

 

25- تعداد و ظرفيت آسانسورهاي يك ساختمان 17 طبقه با 400 نفر ساكن و 24 نفر در هر طبقه بدون احتساب پاركينگ با زمان انتظار 60 ثانيه چيست ؟

1)  1000Kg × 2 + 630Kg × 1

2)  1000Kg × 1 + 400Kg × 1

3)  1000Kg × 1 + 630Kg × 2

4)  1000Kg × 1 + 630Kg × 1

 

26- ترمزهاي ايمني (پاراشوت) براي تحمل چه ظرفيت و فرمان عملكرد در چه سرعتي بايد طراحي شده باشند ؟

1) مجموع وزن كابين خالي و 25/1 برابر ظرفيت اسمي + سرعتي حداقل 15/1 برابر سرعت نامي

2) 25/1 برابر مجموع وزن كابين خالي و ظرفيت اسمي + سرعتي معادل 15/1 برابر سرعت نامي

3) مجموع وزن كابين خالي و 25/1 برابر ظرفيت اسمي + سرعتي معادل 15/1 برابر سرعت نامي

4) 25/1 برابر ظرفيت نامي كابين + سرعتي حداقل 15/1 برابر سرعت نامي

 

27- عبور وسايل و تجهيزات زير از داخل چاه آسانسورها مجاز است :

1) لوله آب

2) كابل برق مصارف ديگر

3) سيم براي مصارف ديگر

4) هيچكدام

28- حداكثر سرعت مجاز پله هاي برقي در شيب كمتر از 30 درجه :

1) 5/0 متر برثانيه

2) كمتر از 75/0 متربرثانيه

3) 75/0 متربرثانيه

4) بيشتر از 5/0 متربرثانيه

 

29- كداميك از سيستم هاي زير براي ساختمان مسكوني 5 طبقه و بيشتر ( از طبقه همكف) اجباري است :

1) اعلام حريق

2) آنتن مركزي

3) الف و ب

4) هيچكدام

 

30- در كداميك از فضاهاي ذيل نصب دتكتور الزامي است :

1) اتاقهاي تأسيسات مكانيكي

2)  اتاقهاي ترانسفورماتور

3) اتاقهاي برق

4) همه موارد

 

31- جنس لوله هاي كابل كشي سيستم صوتي از نوع :

1) لوله هاي فولادي

2) لوله هاي پلاستيكي (كابل داراي پرده فلزي زمين شده)

3) الف و ب

4) هيچكدام

 

32-  مشخصات سيم ها و كابلهاي مخابراتي كه در شفتها بصورت عمودي نصب مي شوند از نوع :

1) مقاوم در برابر حريق

2) داخل لوله هاي غير قابل احتراق

3) الف و ب

4) هيچكدام

 

 

 

33- درجه حرارت مجاز محيط براي كابل كشي كابلهاي پلاستيكي تلفن كداميك از گزينه هاي ذيل است :

1) كابلهاي داراي عايق و غلاف PVC از 5- تا 50+ درجه سانتيگراد

2) كابلهاي داراي عايق و غلاف پلي اتيلن از 20- تا50+ درجه سانتيگراد

3) الف و ب

4) هيچكدام

 

34- حداقل فاصله مجاز براي مواردي كه كابلهاي تلفن به موازات لوله هاي آب و گاز و فاضلاب كشيده مي شود كداميك از گزينه هاي ذيل است ؟

1) 30 سانتيمتر

2) 40 سانتيمتر

3) 20 سانتيمتر

4) 10 سانتيمتر

 

35- مقدار جريان اتصال كوتاه متقارن در يك ترانسفورماتور روغني 400KV/20KV ، با درصد ولتاژ اسمي اتصال كوتاه 5% برابر مقدار زير است (In جريان اسمي ترانسفورماتور است) .

1) In  × 80

2) In  × 4

3) 20000   آمپر

4)   In × 20

 

36- در مواقع وجود عدم تعادل اجباري بار روي فازهاي ترانسفورماتورهاي پست برق ، كدام اتصال زير براي ترانسفورماتور كاهنده توصيه مي شود؟

1)

2)

3)

4)

 

37 در روي پلاك يك موتور القائي سه فاز مشخصات زير درج شده است :

100HP انگليسي ، = 0.8  cos ، راندمان =  0.85 ، اتصال ،400V جريان خط تغذيه و جريان داخل سيم پيچ آن چقدر است ؟

1) 91.5 , 158.3

2) 90.4 , 156.4

3) 96.5 , 166.8

4) 122.8 , 212.5

 

38- سه ويژگي بسيار مهم موتورهاي سنكرون نسبت به موتورهاي القائي (آسنكرن) عبارت است از :

1) قيمت ارزانتر ، راه اندازي آسان تر ، راندمان بيشتر

2) سرعت صد در صد ثابت ، ضريب قدرت قابل تنظيم ، ضريب قدرت بالا

3) راندمان بيشتر ، ضريب قدرت بيشتر ، سرعت قابل تنظيم

4) سرعت صد در صد ثابت ، قيمت ارزانتر ، ضريب قدرت قابل تنظيم

 

39- هدف از به كارگيري سيستم برق بدون وقفه (UPS) چيست ؟

1) سيستمي است كه نيروي برق شبكه را در برابر نوسانات ولتاژ حفاظت مي كند.

2) سيستمي است كه نيروي برق شبكه را در برابر نوسانات ناشي از فركانس حفاظت مي كند.

3) سيستمي است كه نيروي برق شبكه را در برابر نوسانات ناشي از جريان شبكه حفاظت مي كند.

4) هر سه مورد فوق

 

40 مناسبترين محل استقرار ژنراتور برق اضطراري دركجا است ؟

1) حتي المقدور در نزديكي مركز بار انتخاب شود.

2) در جوار سيستم برق عادي و در نزديكي تابلوي توزيع برق اصلي

3) در زيرزمين باشد .

4) هر دو مورد "الف" و "ب"

 

 

 


 

بسمه‌تعالي

 

پاسخنامه سئوالات رشته برق آزمون كارشناسي ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان

سال 1387

 

سئوال

پاسخ

سئوال

پاسخ

1

2

21

4

2

3

22

4

3

1

23

2

4

2

24

4

5

2

25

4

6

1

26

1

7

1

27

4

8

1

28

3

9

2

29

3

10

3

30

4

11

2

31

3

12

3

32

3

13

1

33

3

14

1

34

1

15

2

35

4

16

3

36

4

17

1

37

1

18

2

38

2

19

3

39

4

20

2

40

4

 

نظرات بینندگان
حامد
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ - ۲۰:۳۰
واقعا عالیه اگه پاسخنامه دیگر آزمون ها را هم بگذارید ممنون میشم

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :