اجلاس 21 سازمان نظام مهندسی
 نرم افزار

دریافت نسخه اندروید
 

رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز: قداست سازمان نظام مهندسي نبايد مخدوش شود .

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ -  ۰۸:۵۴ تعداد بازدید: 571

رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز با اشاره به سخنان يکي از نمايندگان مجلس از عملکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومي شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز، مهندس کوروش غفاري –رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز ضمن دفاع ازعملکرد سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان وتاثير نقش آن در بهبود کيفيت ساخت وسازها درعين حال از انجام مکاتبه با نمايندگان مجلس استان البرز به منظور اعتراض به سخنان نماينده خمين خبرداد و اظهارداشت: عملکرد بهينه جامعه مهندسي درحوزه نظارت باعث شده که سطح کيفيت ساخت وسازها درقياس با سنوات قبل افزايش چشمگيري داشته است و با توجه به کاهش حجم خسارتهاي جاني درزلزله کرمانشاه درقياس با زلزله هاي گذشته اين ادعا قابل اثبات است.


وي با تاکيد براينکه اگرچه تا رسيدن به نقطه ايده آل دراين زمينه هنوز فاصله داريم تاکيد کرد: درحال حاضر مجلس با تهيه طرح بازنگري قانون نظام مهندسي ساختمان ونيز دولت با تهيه يکسري آيين نامه هاي مربوطه به دنبال فراهم کردن زمينه هاي تقنيني جهت افزايش کيفيت خدمات مهندسي هستند و به نظرمي رسد که با تصويب اين قوانين، زمينه هاي مساعد براي رسيدن به نقاط مطلوب در عرصه ارائه بهينه خدمات مهندسي فراهم شود.


غفاري درادامه اظهارات خود همچنين با انتقاد از سخنراني اخير نماينده مجلس درباره نظام مهندسي گفت: درهمه ارگان ها ممکن است که تخلفاتي صورت بگيرد اما اينکه بخواهيم اين کار را به همه افراد تعميم دهيم تعبير نادرستي است ،ضمن اينکه دربدنه سازمان نظام مهندسي ،شوراهاي انتظامي به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات مهندسي ايفاي نقش مي کند و مطابق با تخلفات صورت گرفته احکامي را صادرمي کند.


وي با بيان اينکه به هيچ وجه نبايد شانيت يک سازمان را زيرسوال ببريم گفت: به عنوان مثال حتي در قشر روحانيت وقضات نيز ممکن است تخلفاتي صورت بگيرد که در دادگاه هاي ويژه به اين تخلفات رسيدگي خواهد شد اما درعمل اين تخلفات محدود به هيچ وجه باعث نمي شود که بخواهيم عملکرد جامعه روحانيت و قضات را به طورکلي زيرسوال ببريم.


رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز با يادآوري اين موضوع که بدنه مهندسي به هيچ وجه نبايد اجازه بدهد که عده اي قداست سازمان نظام مهندسي ساختمان را زير سوال ببرند درعين حال تاکيد کرد: درحال حاضرسازمان نظام مهندسي استان البرز نيز مشغول مکاتبه با نمايندگان اين استان است تا مراتب اعتراض خود را ازاين رهگذراعلام کند.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :