گالری تصاویر - تشكيل جلسه ۲۳۶ شوراي مركزي با حضور كليه اعضا